Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja predstavilo je novu kartu morskih staništa na Završnoj konferenciji Hrvatska ispod valova koja se održala u Nacionalnom parku Brijuni. Tema Završne konferencije, koja je okupila niz stručnjaka, bila je zabrinjavajuća brzina gubitka bioraznolikosti i propadanje ekosustava Jadranskog mora, a kao okosnica Konferencije održana je prezentacija projekta „Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom“, kao i prezentacija same karte.

Projekt Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom proveden je u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. do 2020. Na završnoj konferenciji koja se održala u Nacionalnom parku Brijuni predstavljen je projekt te cjelovita karta koja je izrađena u razdoblju od 2018. – 2023. za 51 % površine obalnih i pridnenih morskih staništa u hrvatskom teritorijalnom moru i epikontinentalnom pojasu.

Iako je 2004. godine izrađena karta morskih staništa ona je bila izrađena modeliranjem s vrlo malo terenskih podataka u mjerilu 1:100.000. Nova karta izrađena je u mjerilima od 1:5.000 do 1:50.000 u obalnom moru, a u isključivom gospodarskom pojasu u mjerilu od 1:25.000  do 1:50.000. U terenski rad utrošeno je preko 48.000 radnih sati. Ova nova karta predstavlja prvi pravi pregled što i gdje imamo ispod valova u hrvatskom djelu Jadrana. Kartiranje mora proveo je hrvatski konzorcij, a temeljem podataka koji su prikupljeni kroz projekt očekuje se objava većeg broja znanstvenih radova. Nova karta morskih staništa jedan je od preduvjeta za sustavan, bottom up pristup održivog korištenja i očuvanja Jadrana, kao i provedbu optimalnih mjera očuvanja u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže.

Na konferenciji je sudjelovao i ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović koji je istaknuo važnost zaštite našeg mora. “Ovo je preduvjet za sustavan pristup održivog korištenja i očuvanja Jadrana, te provedbu optimalnih mjera očuvanja u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže. Tu nećemo stati, nego ćemo nastaviti s ovim projektom da istražimo i imamo kartu morskih staništa za cijeli Jadran pod hrvatskom jurisdikcijom“, rekao je ministar Filipović.

Govoreći o odnosu politike prema našem životnom prostoru, ekosustavu i okolišu, ministar Filipović istaknuo je kako je i predsjednik Vlade na klimatskom COP-u 26 u Glasgowu istaknuo plan smanjenja emisija ugljika iz morskog dna, poboljšanje stanja očuvanosti i zdravlja ekosustava zaštitom 30% Jadrana pod hrvatskom nacionalnom jurisdikcijom do 2030. godine.


 
„U prethodnom i tekućem programskom razdoblju osigurali smo stotine milijuna eura upravo za investicije u očuvanje i obnovu ekosustava te povećanje znanja i dostupnosti podataka o bioraznolikosti što govori o našoj posvećenosti da očuvamo prirodu Lijepe Naše, ali i da sustavno upravljamo našim životnim prostorom u cjelini – kako ispod valova Jadrana, tako i na kopnu i u zraku“, zaključio je ministar Filipović.
    
U okviru Završne konferencije održana je i panel rasprava „O Jadranu za prirodu i ljude“ na kojoj su sudjelovali dr. sc. Aljoša Duplić, ravnatelj Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, Bojan Linardić, ravnatelj Zavoda za prostorni razvoj, dr. sc. Izidora Marković Vukadin ispred Instituta za turizam, dr. sc. Igor Stanković ispred Instituta za vode te dr. sc. Nedo Vrgoč ispred Instituta za oceanografiju i ribarstvo.

Ovaj tekst sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.