Osim što je turističko središte poznato po svojim plažama i kampovima, Medulin skriva i pravu malu prirodnu oazu, slatkovodno jezerce naziva Medulinska lokva koja je dom raznolikim životinjskim i prirodnim vrstama.

FOTO: Kristina Macuka

Jedinstveno je to prirodno mjesto u urbanom djelu Medulina za koje prvi zapisi datiraju još iz 1573. godine. Nekad davno lokva je bila kanalom spojena do mora udaljenog nekoliko stotina metara. U to vrijeme služila je ribarima kao mjesto na kojem su tjerali jegulje iz mora. Naime, u lokvi su ih lakše lovili s mrežama.

Važnost lokvi

Lokve su od presudne važnosti za sve životinjske vrste koje ondje obitavaju ili ju koriste za vrijeme svojih migracija, a medulinska je jedan od primjera dobre prakse na koji način i ostale lokve mogu unaprijediti lokalnu bioraznolikost, kaže dipl.ing.biol. Neven Iveša.

Naime, prema njegovim riječima, Medulinska lokva predstavlja svojevrsni „Central park” u Medulinu, odnosno oazu bioraznolikosti budući da je smještena u visoko urbaniziranom području.

FOTO: Kristina Macuka

S obzirom na značajne napore koje su neki mještani Medulina uložili za unapređenje stanja Medulinske lokve, ona danas može poslužiti kao primjer dobre prakse kako se moraju i mogu očuvati stalna ili povremena kopnena vodena tijela. Uz to, mobilizacija mještana i stručnjaka za zaštitu Medulinske lokve u cilju smanjenja odbacivanja otpada, zagađenja, unosa invazivnih vrsta te kreiranju sadržaja uz lokvu i podizanje svijesti javnosti o potrebi njezina daljnja očuvanja, izvanredan je primjer dobre suradnje koja se može primijeniti i na ostale vrijedne sastavnice krajobraza u Općini Medulin, smatra Iveša.

FOTO: Kristina Macuka

Ističe kako je Lokva posebno važna za ptice močvarice koje ju ovisno o vrsti koriste cijelu godinu ili povremeno – u vrijeme njihovih migracija. Kako se uglavnom radi o strogo zaštićenim vrstama, iznimno je važno spriječiti svako njihovo uznemiravanje.

Dom zaštićenih vrsta

Mještanin Kristian Siladić provodi jako puno vremena na Lokvi i do sada je svojim fotoaparatom dokumentirao prisustvo više desetaka raznih vrsta ptica među kojima i vlastelicu (Himanthopus himathopus), pticu neobično dugih nogu koja se posljednjih godina gnijezdi i u Istri u ornitološkom rezervatu Palud, a zaštićena je brojnim nacionalnim i međunarodnim propisima. 

FOTO: Medulinska lokva/Kristijan Siladić

Osim ptica, Medulinska lokva važno je stanište i brojnim vrstama kukaca koji predstavljaju važnu kariku u hranidbenom lancu općenito, a njihova brojnost na razini cijele Europe počela se masovnom smanjivati, ponajprije zbog zagađenja vode i zraka te primjene kemikalija u poljoprivredi. Ovdje je važno istaknuti vretenca kojima su mediteranske lokve krucijalno stanište za upotpunjavanje životnog ciklusa, napominje Iveša.

FOTO: Medulinska lokva/Kristijan Siladić

Dodaje kako se ciljanom sadnjom autohtonog mediteranskog bilja uz Medulinsku lokvu omogućila bolja opskrba nektarom drugim kukcima koje ptice i odrasla vretenca koriste kao plijen čime će se doprinijeti sveukupnoj lokalnoj bioraznolikosti.

Som opasan za lokalnu bioraznolikost

Unos stranih vrsta gorući je ekološki problem za sve lokve pa tako i medulinsku, govori Iveša. Tu prije svega valja istaknuti crvenouhe kornjače koje vlasnici, nakon što prerastu kućne akvarije, kriomice i potpuno pogrešno, puštaju u prirodna vodena tijela. Zbog svoje invazivnosti (brzo razmnožavanje i odsustvo prirodnih predatora) vrlo brzo postaju prijetnja lokalnim vrstama u vidu konkurencije za hranu i predacije. Zbog navedenog, crvenouhe kornjače smatraju se jednom od najinvazivnijih životinja u Europi, naglašava te pojašnjava kako je u malim vodenim tijelima, kao što su mediteranske lokve uobičajeno odsustvo većih pripadnika ihtiofaune (riba), pogotovo u povremeno prisutnim lokvama. Kako je medulinska lokva stalna stajaćica, neke unesene ribe poput soma i šarana ondje se mogu i razmnožavati te tako predstavljaju prijetnju lokalnim vrstama.

FOTO: Medulinska lokva/Kristijan Siladić

Som je naročito opasan za bioraznolikost lokvi budući da se hrani vrlo širokim spektrom plijena (od pridnenih kolutićavaca i larvi kukaca sve do ptica) te na taj način može negativno utjecati na lokalnu bioraznolikost. Do sada je uspješno uklonjeno nekoliko jedinki soma iz medulinske lokve no njegovu je prisutnost potrebno i dalje monitorirati te posebno istaknuti zabranu njegova unosa, naglašava Iveša.

Brojne akcije za očuvanje Lokve

Sonja Barbara Bader i Kristijan Siladić iz Udruge Sakramenski glavni su pokretači svih aktivnosti vezanih uz očuvanje lokve te su zadnjih mjeseci imali brojne radne akcije, hortikulturno uređenje, edukacije djece, izdavanje knjižice i sl.

FOTO: Kristina Macuka

Siladić nam je rekao kako je svjedočio brojnim nemilim situacijama kod Medulinske lokve: bacanjem smeća, psima koji napadaju životinje i sl.

Velika je to borba jer se Lokva praktički nalazi u centru sela, a situacija je bila katastrofalna, rekao nam je, no edukacijama mještana i akcijama koje su pokrenuli prije dvije godine sad surađuju s mještanima i situacija je znatno bolja.

Postavili smo info tablu na četiri jezika kako bi se i turisti upoznali sa značajem Lokve te smo posadili ladonje, kruške…, kaže nam Siladić te naglašava kako životinjama treba pustiti njihov dio za život, a ljudima ostaviti njihov. A uživanje u čarima prirode uvijek treba biti uz veliko poštovanje prema prirodi i životinjama.