Kako bi se podigla svijest mladih i osoba koje rade s mladima o ekološkim izazovima, u sklopu ERASMUS+ programa u siječnju ove godine pokrenut je projekt Save&Game na temu održivosti i klimatskih promjena.

Nositelj projekta Save&Gameje Udruga Zelena Istra, a projektni partneri su LOGOPSYCOM iz Belgije i Work in Progress iz Italije, a projekt Save&Game sufinanciran je iz programa ERASMUS+ Europske unije.

Njime se mladima kroz igru ukazuje na vrijednost suodgovornosti te promiče znanstveno građanstvo i zelene vještine.

Edukacija je ključ

„Statistike pokazuju da se broj mladih ljudi koji su upoznati s temama održivosti i klimatskih promjena razlikuje među europskim zemljama. Nemaju svi priliku dobiti obrazovanje o pitanjima okoliša i steći kompetenciju održivosti u školi ili unutar svog kućanstva“, kaže voditeljica projekta, Andrea Ivančić iz Zelene Istre.

„Edukacija je ključ koji će mlade osnažiti za konkretne akcije. To je ono što projekt Save & Game želi postići“, naglašava.

Stoga koriste igrifikaciju za podizanje svijesti o energetskoj učinkovitosti među mladima, a trenerima i osobama koje rade s mladima pružaju niz alata za povezivanje i edukaciju.

„Cilj ovih igara je potaknuti mlade na razmišljanje o najodrživijim izborima i navikama, da potiču svoje vršnjake da promiču kontinuirano poboljšanje pristupa vlastitoj potrošnji te da razumiju globalne prednosti održivije potrošnje i načina života na lokalnoj razini“, kaže Ivančić.

Tako projekt će pomaže da mladi ljudi postanu glasnogovornici održivosti u svojim zajednicama pokazujući kako održivost može generirati dobrobit.

Projekt u završnoj fazi

Projekt Save&Game trenutno se nalazi u završnoj fazi provedbe. „S obzirom na dinamiku provedbe od siječnja 2023. do siječnja 2024., projekt je uspješno prošao kroz planirane etape, a trenutno smo u završnoj fazi testiranja igara s mladima i osobama koje rade s mladima“, napominje njegova voditeljica.

„Reakcije mladih na Save&Game projekt su izuzetno pozitivne. Testiranje igara pokazuje da mladi preferiraju interaktivni pristup učenju o održivosti. Izjavili su da im je draže sudjelovati u igrama, istraživati, vizualno se poticati i učiti, nego pasivno sjediti i pratiti prezentacije. Ova entuzijastična reakcija ukazuje na uspješnost pristupa kroz igre u podizanju svijesti o ekološkim izazovima“, kaže Ivančić.

Smatra kako je edukacija o zaštiti okoliša, posebice među mladima, od iznimne važnosti: „Statistike pokazuju da se razina svijesti o održivosti i klimatskim promjenama razlikuje među europskim zemljama, a mnogi mladi nemaju priliku dobiti obrazovanje o pitanjima okoliša. Edukacija igra ključnu ulogu u osnaživanju mladih za konkretne akcije. Osim podizanja svijesti, obrazovanje pruža mladima potrebne kompetencije, potiče ih na razmišljanje o najodrživijim izborima i navikama te ih osposobljava da postanu glasnogovornici održivosti u svojim zajednicama“.

U planu mladima pružiti resurse i alate za promicanje zelene svijesti

Do kraja provedbe projekta u planu je dovršiti testiranje igara s mladima i osobama koje rade s mladima. U pripremi su i primjeri dobre prakse i akcijski listovi koji će biti dostupni na stranici projekta (https://saveandgame.eu/). Cilj je kroz ove aktivnosti dodatno potaknuti mlade na razmišljanje o održivim izborima te pružiti resurse i alate mladima i osobama koje rade s mladima za daljnje promicanje zelene svijesti i znanstvenog građanstva u njihovim zajednicama.

Na stranici projekta može se pronaći i vodič „Vodič o održivosti i borbi protiv prekomjerne potrošnje”, koji je ujedno i prvi rezultat projekta, namijenjenog osobama koje rade s mladima. „Vodič smo već testirali s osobama koje rade s mladima te ćemo uskoro unijeti prijedloge za njegovo poboljšanje“, najavljuje Ivančić.

U vodiču kroz sedam poglavlja jednostavnim se jezikom govori o konceptima održivog razvoja i nula otpada, šteti koju prekomjerna proizvodnja nanosi prirodnim resursima i bioraznolikosti, utjecaju prekomjerne proizvodnje na klimatske promjene i globalno zatopljenje, tome zašto je važno preispitati svoje navike kupovanja i podržati održive alternative te što pojedinci, a što lokalne zajednice mogu učiniti kako bi zaštitile okoliš za buduće generacije i doprinijele održivom razvoju.

Ovaj tekst sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.