Lipa je najlepča lipa na sveti… najveća… najšira… Ona je stara. Ona je vela. Ona je naš simbol. Pod nje smo se igrali. U nji smo se smijali, skrivali, buševali, šćipli, scali,  slikali, anke plakali ma i kantali. U si u Slumi znaju ko rećeš lipa, znaju katera je tu lipa, katero je tu drvo… magari ko je se ukulin još ćuda lip. Da bi lipa mogla govorit čuda bi tega mogla reć, čuda tajni i čuda zgodovin. Rekla bi ona i ki ju je najprvo rano i otprv. Rekla bi koliko je stara, da li je sajena poli crekvu ali su crekvu zidali poli nju.
(Branko Zlatić, Sumska lipa)

Najveća i najstarija lipa na našem području nalazi se u mjestu Slum uz crkvu svetog Mateja. Svaki Slumac ima svoju priču, svoju istinu, uspomenu i lijepe riječi o tom plemenitom drvu.

Slumska ljepotica, naša najveća lipa, najljepša je pa i najponosnija u proljeće. Tada obuće prekrasnu haljinu, ukrasi se milijunima bijelih zdravih cvjetova i dođe isto toliko za peludom gladnih pčela. Miloš Božić iz Sluma priča nam kako je lipa sađena prije petsto, šesto godina. Izmijenile su se države, ali lipa je ostala. S lipom sam se rodio, pod lipu sam se vratio u srednjoj dobi. S njom se ustajem, s njom idem na počinak. Ona je tu i vjerojatno će i nakon mene ostati.

Branko Zlatić naglašava svoju povezanost s lipom od djetinjstva. Rođen sam dvadeset metara od nje tu u Slumu. Zadnji sam muški rođen u selu 1955.godine. Njegova majka, Marija Zlatić prisjeća se mladosti pod lipom. Pripovjeda nam kako se pod lipom sve događalo, oko lipe su se nekad svi okupljali. Danas je u Slumu malo ljudi, a još manje djece. Samo je jedno dijete koje donosi veselje svima.

Slumska lipa blizu crkve svetog Mateja i Gupćeva lipa blizu crkve svetog Jurja u Gornjoj Stubici vršnjakinje su, pa ih Slumci vole uspoređivati. Branko Zlatić ističe kako je nadživila sve i kako se nada da će poživjeti još puno tisućljeća. Sa suprugom Brankom obišao je Gupčevu lipu za koju kaže da bi gotovo dvije stale u Slumsku lipu.

Istina, samo je Gupćeva još 1957. godine proglašena spomenikom prirode i stavljena pod zaštitu države, te je zaštićeni spomenik. Slumska je tamo i bit će tamo u pridvratlju Ćićarije. Ima vremena za zaštite, vrednovanja i zahvale. Nije slumska lipa stara, nema ni 600 godina.