Teško je prebrojati kuhare, ali i polaznike edukativnih radionica koji su kroz godine prošli Edukacijsko gastronomski centar Istre. Aktivnosti kojima se promovira istarska gastronomija privlače brojne polaznike na Gortanov brijeg.

U kuhinji Edukacijsko gastronomskog centra Istre redovito se održavaju radionice kojima je cilj edukacija ugostiteljsko turističkog sektora i valorizacija autohtonih pasmina i poljoprivredno prehrambenih proizvoda Istre.

U didakričkoj kuhinji na Gortanovom brijegu svoja iskustva s polaznicima radionica dijele poznati chefovi. Danas su na meniju raža i plečka od istarskog goveda. Važno je da se iskoriste svi dijelovi jer upravo je to tema današnje radionice.

Ova jela se mogu pripremiti  u svakom domaćinstvu, a upravo je to cilj radionice: Osvijestiti svako domaćinstvo o maksimalnoj iskoristivosti namirnica, a samim time i doprinosu što manjem bacanju hrane.