Grad Vodnjan je osigurao iznos od 20 000 kuna za obnovu kažuna na području Vodnjana. Pojedinačna potpora može pojedinačno iznositi do najviše 3 000 kn po kažunu. Pri dodjeli i definiranju visine potpore uzeti će se u obzir lokacija i stupanj oštećenja kažuna te njegova posebnost.

Povodom održavanja akcije Moj kažun – La mia casita, Grad Vodnjan je objavio Javni poziv za dodjelu bespovratne potpore za obnovu kažuna na području Vodnjana. Javni poziv je objavljen kako bi se lokalno stanovništvo aktivno uključilo u akciju i kako bi ih se obnovilo što više. 

Najviša pojedinačna potpora iznosi 3 000 kuna

Bespovratne potpore odobrit će se fizičkim ili pravnim osobama koje iskažu interes predajom zahtjeva za dodjelu bespovratne potpore. Rok za podnošenje zahtjeva je 20.svibnja 2022. godine. Vodnjan je osigurao iznos od 20 000 kuna, a pojedinačna potpora može pojedinačno iznositi do najviše 3 000 kn po kažunu. Pri dodjeli i definiranju visine potpore uzeti će se u obzir lokacija i stupanj oštećenja kažuna te njegova posebnost. Napominju kako se sredstva ne mogu odobriti retroaktivno.

Popravak/obnovu kažuna potrebno je provesti u skladu sa pravilima struke, poštujući tradicijske elemente suhe gradnje. Podnositelj zahtjeva je dužan po završetku radova dostaviti slike obnovljenog/popravljenog kažuna u digitalnom obliku. Posljednji rok za završetak radova je 15. studeni 2022. godine.

Cijeli poziv možete pogledati ovdje.

Grad Vodnjan broji najveću koncentraciju kažuna na Mediteranu. Prema procjenama, na tom ih je području oko 2000. Prije petnaest godina započela je akcija Moj kažun – La mia casita u sklopu koje je dosad popravljeno više od 200 kažuna. Nešto od strane grada, a nešto od građana. Kako bi se sačuvao prepoznatljiv simbol Vodnjaštine građani dobivaju financijsku potporu za njihov popravak.