Za stvaranje kvalitetnog proizvoda, potrebna je edukacija. Maslinari kao proizvođači moraju poznavati svoj proizvod i zato se sve više okreću raznim edukacijama.