Na području Sisačko-moslavačke županije uzgaja se autohtona pasmina konja Hrvatski posavac. Posjetili smo uzgajivače čiji konji veći dio godine provode na zajedničkom pašnjaku.

Šetnjom po Odranskom polju koje ima status zaštićenog krajobraza nailazimo na stado konja. Ovdje se uzgaja Hrvatski posavac.

Na ovom dijelu, na 600 Hektara pašnjaka nalazi se oko 250 grla u vlasništvu dvadesetak uzgajivača. Izvorno područje nastanka hrvatskog posavca je područje srednje hrvatske Posavine koju karakteriziraju močvarna staništa, periodično poplavljene pašnjačke površine i nizinske šume.

Hrvatski posavac izvorna je i zaštićena pasmina konja u Hrvatskoj. Uzgojno područje primarno je Sisačko-moslavačka i Zagrebačka županija. Početkom godine zabilježeno je 5808 grla ove pasmine.

Važan element u uzgoju svakako su je i potpora koju dobivaju uzgajivači.

Hrvatski posavac bio je od velike važnosti za ovo područje. Bio je to radni konj za vuču, rad u polju i obradu zemlje. Danas, njegov opstanak važan je za očuvanje zaštićenih krajobraza u Hrvatskoj. Problem koji se javlja među uzgajivačima je prosjek godina koji je viši od 60. Problem kao i za sve ostalo. Stari više ne mogu, a mladi ne žele.