Europska komisija je upisala meso istarskog goveda u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zemljopisnog podrijetla na razini Europske unije. Rezultat je to rada svih dionika; od vlasnika tih jedinstvenih grla u svijetu pa do potrošača, kojima zaštiti jamči kakvoću.

Zaštićeno je meso istarskog goveda u Hrvatskoj i Sloveniji. Jedinstvena je specifikacija o uvjetima uzgoja i plasmanu mesa, pa  i distribucija; unas, za sada AZRI, a u slovenskoj Istri koparska Agraria. EU markica jamči ili bi barem trebala jamčiti sigurnost.

Stočari, vlasnici istarskog goveda će se o zaštitnoj markici izjasniti kada u otkupu dobiju više novca. Sada je im otkupljivač plaća 30 kuna za kilogram. Država potiče svako rasplodno grlo sa 3200 kuna.

Godina na izmaku ostat će upisana kao lošija, za stočare vrlo loša. Suša je spalila krmu na usitnjenim pašnjacima. Neobrađene zemlje sve više a paše sve manje. Netko ne radi svoj posao.

U Istri 1400 rasplodnih grla

Hrvatsko stočarstvo je u golemoj krizi, smanjuje se broj grla svih pasmina i vrsta. Ipak jedna pasmina se u poljoprivrednom siromaštvu obogatila brojem: Trenutno u Istri ima 1400 rasplodnih grla i 600-tinjak junica u tipu istarskog goveda. Hrvatski stočarski centar prije 20 godina evidentirao je 290 grla. Hoće li se broj grla povećavati ovisi isključivo o otkupnoj cijeni.  

Zaštita mesa vrijedi za hrvatsku i slovensku Istru u prodaji će biti označeno zajedničkim simbolom ‘meso istarskog goveda – boškarina/meso istarskog goveda – boškarina’. Je li baš boškarin?

Boškarin, srneja, galjardo … svi su dio tradicije, dio naše povijesti. Neka ih bude što više, pašu će im osigurati politika.