Istarska koza uvrštena je 2012. godine na popis hrvatskih izvornih i zaštićenih pasmina. Danas je u matičnoj knjizi upisano tek pedesetak grla, a kako bi se populacija povećala, aktivirali su se sami uzgajivači, Istarska županija putem Odjela za poljoprivredu i Agencija za ruralni razvoj Istre.

Istarska koza, simbol Istre, u opasnosti je od izumiranja. Na životu je drži tek šest zaljubljenika koji na svojim gospodarstvima imaju ukupno pedesetak grla. Kako bi se izbjegao crni scenarij, valja reagirati na vrijeme. Važan korak u očuvanju domaće koze napravljen je na Gortanovom brigu gdje su se okupili uzgajivači i zajedno s Istarskom županijom, odnonso Odjelom za poljoprivredu i Agencijom za ruralni razvoj Istre osnovali Udrugu uzgajivača istarske koze.

Situacija se pogoršala zadnjih deset godina

Gordan Šubara iz Agencije za ruralni razvoj Istre ističe kako su prije deset godina potvrdili da imaju istarsku kozu. Tad smo imali pedesetak grla istarske koze koje smo potvrdili. Otad je prošlo deset godina i vidimo da se stvar ne mijenja, odnosno pogoršava se. Mi sad imamo jednu kritičnu situaciju. Sljedeća je aktivnost genotipizirati cijelu populaciju. Zato smo prijavili na Mjeru 10.2 tu aktivnost. Vjerujemo i nadamo se da će ona proći i onda ćemo vidjeti kakva je situaciju; koliko ustvari imamo različitih jarčeva i kakav je međusobni odnos koza unutar tog stada. Onda ćemo izraditi odgovarajući plan sparivanja na način da rotiramo te jarčeve kod svakog uzgajivača. To je također bio jedan od razloga zašto je potrebno imati udrugu, da su uzgajivači međusobno povezani i da surađuju.

Pročelnik odjela za poljoprivredu istarske županije, Ezio Pinzan ističe kako je izrađena strategija razvoja istarske koze i unapređenja kozartsva. Izrađen je akcijski plan u kojem je jedan od koraka upravo osnivanje udruge uzgajivača. Sada, nakon što je udruga osnovana svi zajedno ćemo raditi na razvijanju kozartsva i povećanju broja grla istarske koze. Osim Agencije za ruralni razvoj Istre koja će provoditi sve aktivnosti, iz proračuna Istarske županije izdvojit će se značajna sredstva za pomoć stočarima koji žele povećati broj koza u uzgoju. Davati ćemo potpore u vrijednosti koze koje će oni zadržati u uzgoju.

Uzgajivačima istarske koze zajednička je ljubav koju gaje prema ovoj životinji. Udruživanje i potpora svakako će doprinijeti povećanju populacije, ali i uključivanju novih uzgajivača. David Trento, jedan od uzgajivača ističe zadovoljstvo zbog osnivanja udruge i nada se kako će se broj jako brzo povećati. Sad napokon počinjemo s razvojem tih grla gdje će se selekcijom doći do sve boljih grla. Sad imamo nešto grla, ali trebalo bi to povećati. Međutim, koza se dosta brzo razmnožava i mislim da bi u roku od dvije do tri godine mogli napraviti dobre rezultate. U udrugu je sada uključeno šest uzgajivača od kojih svatko od nas ima desetak, petnaestak grla. Te su koze u tipu istarske po genima i to nam je matično stado s kojim ćemo počet produkciju te zaštićene pasmine.

Izgradnja mini sirana

U ovom trenutku najvažnije je povećanje populacije istarske koze. Očekuje se da bi se situacija mogla promijeniti kroz nekoliko godina. Igor Merlić, direktor Agencije za ruralni razvoj Istre ističe kako se gospodarska valorizacija istarske koze očekuje kroz nekoliko godina kad uzgojni program da rezultate. Kad se poveća populacija na nekih tisuću grla što stvarno očekujem od istarske koze. Onda će sasvim sigurno će biti desetak, petnaestak stada sa 100, 200 grla. Tada će biti zanimljivo da se naprave mini sirane koje danas nisu skupe a mogu se financirati iz raznih programa. Tada bi se ti izvrsni proizvodi, prije svega od mlijeka mogli plasirati na našu obalu kao dio turističke ponude. To bi sasvim sigurno bilo dohodovno i isplativo kao što je recimo u Italiji ili Francuskoj gdje su napravili puno takvih malih sirana.

Istarska koza kao turistička atrakcija

Ezio Pinzan naglašava kako će svi biti sretni ako kroz nekoliko godina na istarskim pašnjacima budu stata istarske koze. To će biti i praktočno jer time što se zemlja ne obrađuje i što na paši nema stoke, šume sve više zaraštavaju naše pašnjake, a divljač se približava naseljima i poljoprivrednim površinama. Vjerujem da je kozartstvo iz niza aspekata pogodno, a i sami proizvodi; da li je to meso koze, da li je to sir, mlijeko… Oni će naći svoje mjesto u potrošnji i u Istri među našim žiteljima, ali i u turističkoj ponudi naše županije.

Ispred istarske je koze izazovan put. Šest zaljubljenika u ovu svojeglavu, ali umiljatu životinju temelj su na kojem se gradi budućnost kozarstva i uzgoja istarske koze. Prenesu li samo malo ljubavi na nove uzgajivače koji će prepoznati potencijal njenog uzgoja, uspjeh je zajamčen.