Bez ozira na klimatske promjene, s mladom ranoproljetnom travom dolazi i domaća mlada janjetina, a potom i vrhunski majski sir. Prije toga ovce će obrstiti sve što se brstiti dade. Zbog toga je ovca mala tvornica i najbolja preventiva u zaštiti od požara.

Marča svaki koren palča, kaže pučka izreka. U južnoj Istri je zaista tako. Već u prvim danima prvog proljetnog mjeseca trava, od ovaca pognojena i zalivena, počinje se zeleniti. Pašnjaci, oni gdje su ovce, uređeni su i nema opasnosti od požara.

Nekad su ovce bile ures pašnjaka, ali i golemim stoljetnim maslinicima. Danas u Istri ima manje stočara i više maslinara. Neki maslinari i dalje žele jedinstvenu simbiozu stada ovaca i maslina.

Stara je navada de se u dijelu Istre za Vazan priprema janjac. Ove je godine Vazan zakasnio, a domaći janjci uranili. Uvozni su stigli ili su na putu za trgovinske centre.