U Edukacijsko gastronomskom centru Istre predstavljena je ideja zajedničke valorizacije i promocije goveđeg mesa hrvatskih izvornih pasmina; istarskog goveda, buše te slavonsko-srijemskog podolca.

Valorizacija i promocija mesa: Put prema održivom uzgoju

Edmondo Šuran iz Agencije za ruralni razvoj Istre naglasio je važnost valorizacije i promocije mesa izvornih pasmina u Hrvatskoj. Istaknuo je da uzgajivači istarskog goveda ostvaruju značajan napredak u očuvanju pasmine putem različitih programa, uključujući i gastronomske inicijative s ciljem povećanja cijene otkupa stoke. Šuran je naglasio da bi valorizacija i promocija mesa trebale služiti kao alat za poticanje uzgojnih programa, osiguravajući dodatna financijska sredstva proizvođačima.

Postignuti rezultati i novi izazovi uzgoja

Ante Ivanković, nacionalni koordinator za očuvanje animalnih genetskih resursa Hrvatske pri FAO-u, izrazio je zadovoljstvo postignutim rezultatma u uzgoju izvornih pasmina, posebice istarskog goveda. Mi jesmo sačuvali te pasmine i sad je na redu sljedeća faza. Za istarsko goveda je već pokrenuta, ono je već ušlo u tu fazu gastronomske valorizacije mesa. Ono što očekujemo, da i s ove dvije preostale autohtone pasmine također krenemo s valorizacijom mesa s ciljem postizanja gospodarske samoodrživosti, istaknuo je Ivanković.

Ante Ivanković, nacionalni koordinator za očuvanje animalnih genetskih resursa Hrvatske pri FAO-u

Ezio Pinzan, pročelnik za poljoprivredu Istarske županije, podsjetio je na dugogodišnje napore u promociji mesa istarskog goveda kao autohtone pasmine. Osvrćući se na gubitak osnovne funkcije  kao radnih životinja, istaknuo je važnost promjena u svijesti uzgajivača i potrošača. Meso je iznimno cijenjeno u gastronomiji, a potražnja je veća od same ponude. To nam daje neku nadu da će se i sam uzgoj povećati, naglasio je Pinzan.

Mladi ljudi mijenjaju stav prema poljoprivredi

Ante Franić iz Udruge uzgajivača buše iznio je svoje zadovoljstvo radom na terenu i porastom interesa mladih ljudi za poljoprivredu. Naglasio je promjenu stava prema poljoprivredi te istaknuo da je sada ona percipirana kao isplativa djelatnost. Također, izrazio je podršku inicijativama koje promiču autohtone pasmine. Udruga uzgajivača buše funkcionira dvadesetak godina. U proteklih deset godina utrostručili smo broj članova. Ono što je specifično kod nas, raste broj farmi s većim brojem grla. U prosjeku, imamo oko 20 grla po članu, a imamo i pedesetak farmi koje imaju preko sto grla.

Ante Franić, Udruga uzgajivača buše

Izazovi i uspjesi udruge slavonsko-srijemskog podolca

Iris Beneš iz Udruge uzgajivača slavonsko-srijemskog podolca izrazila je ponos zbog postignutog rasta udruge. Naglasila važnost stabilnog uzgoja slavonsko-srijemskog podolca. Krenuli smo s manje od deset članova. Slavonsko-srijemsko podolsko govedo kritično je ugrožena pasmina koja je u jednom trenutku ostala samo na jednom stadu kod Križevaca. U početku smo imali rast od jednog do dva uzgajivača godišnje. Trenutno smo na šezdesetak uzgajivača i oko tristotinjak uzgojnih grla. U usporedbi s bušom i s istarskim govedom to je mala populacija, ali na neki način smo stabilni u tom sporom rastu.

Veći uzgoj istarskog goveda u ostatku Hrvatske nego u Istri

Aldo Štifanić iz Saveza uzgajivača istarskog goveda iznio je zabrinutost zbog smanjenja broja uzgajivača istarskog goveda u Istri. Naglasio potrebu poticanja mladih ljudi da se uključe u uzgoj i time pridonesu očuvanju pasmine. Po zadnjem popisu od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, uzgoj istarskog goveda je veći u ostatku Hrvatske od onog u Istri. Mi imamo sad u Istri oko 700 grla, a više od 1000 van Istre. A prošle godine je to bilo 700 prema 600. Imamo 24 nova uzgajivača od kojih su samo dva iz Istre.

Aldo Štifanić, Savez uzgajivača istarskog goveda

Edmondo Šuran zaključio je predstavljanje ideje naglašavajući važnost suradnje i komunikacije između uzgajivača, struke i institucija. Ideja je da svaka županija osnuje agenciju poput AZRRI-ja kako bi imali partnera za promociju i rad na valorizaciji mesa izvornih pasmina.

Meso izvornih hrvatskih pasmina na tanjuru

Nekon predstavljanja ideje, chefovi Robert Perić i Zdravko Tomšić pripremili su jela od mesa autohtonih pasmina goveda. Chef Zdravko Tomšić istaknuo je specifičnosti mesa, poput niskog postotka vode i bogatstva minerala, što čini ta mesa posebno vrijednima u kuhinji. Chef Robert Perić dodao je kako je AZRRI i napravio puno po pitanju valorizacije mesa istarskog goveda, potičući kreativan pristup u kuhinji.

Ovaj događaj predstavlja važan korak prema valorizaciji mesa izvornih pasmina goveda u Hrvatskoj, promičući održiv uzgoj, lokalnu gastronomiju i suradnju između poljoprivrednika, struke i kulinarstva.