Prije četiri godine zabilježena je pojava parazita koji je napao najvećeg školjkaša Sredozemlja. Danas je plemenita periska u opasnosti od nestanka, a u borbu za njezin opstanak uključen i pulski akvarij.

Svjedoci smo promjena koje se vrlo brzo događaju u našem podmorju. Dolaze nove invazivne vrste, a autohtone izumiru. Crveni alarm oglasio se kad su izumirati započele plemenite periske, najveći školjkaš i zaštićena vrsta u Mediteranu.

Aleksandra Bel Dajković iz pulskog akvarija pojašnjava nam kako je plemenita periska endemska vrsta koja živi samo u Mediteranu. Ona može živjeti na dubini od 2 do 50 metara.

Odrasla jedinka može narasti preko 60 centimetara. Njena populacija se i u povijesti smanjivala pa je tako 1992. uvrštena na Crvenu listu, među strogo zaštićene morske organizme.

FOTO: Aquarium Pula

Činjenica da je ona postala strogo zaštićena ograničila je i znanstvenike istraživanjima pa je tako danas jako malo znanstvenih podataka dostupno, pojašnjava nam Aleskandra.

Prvi pomor zabilježen je 2016. godine na istočnoj obali Španjolske i od tad se širi cijelim mediteranom. Uzrok pomora je parazit Haplosporidium pinae. U Hrvatskoj se prvi put pojavio u lipnju 2019. godine, a do Istre se pretpostavlja da je stigao u prosincu 2019.  Uvjeti koji odgovaraju ovom parazitu su temperatura mora veća od 13,5 stupnjeva i salinitet veći od 35 promila, a to su tipični ljetni uvjeti. Osim tog parazita pronađena je i bakterija Mycobacterium i pretpostavlja se da je kombinacija jednog i drugog pogubna za perisku.

FOTO: Aquarium Pula

U borbu za opstanak periski uključen je i pulski akvarij. Prikupljene su periske s raznih lokacija, smještene u bazenima prema mjestu i vremenu dolaska. S obzirom da su periske u tretiranoj morskoj vodi, potrebno ih je hraniti. U pulskom akvariju hranu proizvode sami.

Svi građani se pozivaju da i dalje dojavljuju situaciju s periskama, pogotovo ako naiđu na žive primjerke. Ljušture su zaštićene kao i živi primjerci pa ih ne bi smjeli dirati niti uzimati jer su i one kao i živi primjerci zaštićene, a kazna za svaku izvađenu školjku dostiže iznos do 30 tisuća kuna.