Tone i tone odbačenih ribarskih alata nalazi se na morskom dnu. Puno je ribolovnih mreža koje iako van upotrebe i dalje love ribu. Za njihovo uklanjanje i zbrinjavanje, zaduženi su ronioci volonteri, Ghost Diversi.

Iz mora izvađene četiri tone odbačenih ribarskih mreža

Ghost divers, tim Adriatic posljednje dvije godine dvaput mjesečno iz morskih dubina uklanjaju razne ribarske alate. Četiri tone ribarskih mreža izvađeno je iz dubina istočne obale Istre i zapadne obale otoka Cresa.

FOTO: Screenshot video MARIUSZ CZAJKA

Hladno jutro u Plomin Luci neće ih sprječiti u još jednom zaronu. Otkucava 9 i 30, a ronioci iz Hrvatske i Italije polako se skupljaju i kreću u akciju.

Maurizio Grbac upoznaje nas s fondacijom Ghost diving. Osnovana je 2012. godine u Nizozemskoj, a bavi se prvenstveno prikupljanjem napuštenih ribarskih alata. Članovi Ghost diving Adriatica su ronioci iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Njemačke, Austrije, Češke i Poljske koji se bave tehničkim ronjenjem. Osim tima Adriatic, postoje i druge ekipe koje iste stvari rade u drugim morima.

Prikupljene mreže se recikliraju

Ghost diving je jedan od osnivača Healthy seasa, fondacije koja se bavi organizacijom, promocijom i aktivnostima vezanim uz zaštitu okoliša gdje se najviše radi o skupljanju i oporabljanju napuštenih ribarskih alata. Tu je također i suradnja s ribarima koji šalju na reciklažu dotrajale mreže, one koje više nisu upotrebljive. Važan segment je i edukacija kojom se ukazuje na važnost zaštite okoliša.

FOTO: Screenshot video MARIUSZ CZAJKA

Otkako je pokrenuta 2013. godine pa sve do danas, zajedno s roniocima i ribarima prikupiljeno je preko 585 tona mreža i drugog otpada iz mora i oceana. 

Ribar Daniel Milevoj zadovoljan je suradnjom jer mreže koje su prije išle u mješoviti otpad, danas šalju na reciklažu. Pojašnjava da one koje završe na morskom dnu, tamo završavaju jer se zakače za stijenu, puknu, a ribari ih kasnije ne mogu pronaći. Otkako je ostvarena suradnja, njihove dotrajale mreže postaju novi proizvod.

Maurizio Grbac ističe kako se onaj dio napuštenih alata i smeća koji pronađu, a koji se može reciklirati, reciklira. Dok se ostale vrste materijala odlažu na za to predviđena odlagališta. Od starih najlonskih mreža proizvodi se novi najlon, nove najlonske niti iz kojih se može proizvodi bilo što. Najčešće su to odjevna sredstva.

Healthy seas – put od smeća do odjeće

Ronioci su pri kraju s poslom, na površini se pojavljuju posljednji baloni.  Mreža je gotovo uklonjena.

Važnost timskog rada pod vodom

Massimiliano Licen dio je tima Adriatic od samog početka, a akcije čišćenja propušta samo u iznimnim situacijama. Kaže nam kako je današnji uron trajao osamdeset minuta, a uvjeti baš i nisu bili najidealniji. Bilo je dosta struje, a prosječna temperatura vode bila je 12°C. Govori nam kako je mreža bila dosta velika i kako je cijeli tim morao usklađeno raditi na njezinom vađenju.

FOTO: Screenshot video VELIMIR VRZIĆ

Velimir Vrzić ponavlja nam koliko je važna usklađenost tima za vrijeme ronjenja i cijelog procesa vađenja mreže iz mora. Svaki ronioc zna svoj posao za vrijeme vađenja mreže iz mora. Jedan ronioc snima, jedan korigira rad ostalih. Nekoliko njih se bavi skupljanjem mreža na gomilu i kačenjem. Četvrti tim kači balone, a jedan ronioc sa strane čeka kada će iz dodatne boce priključiti ventil i napuhati balon koji će podignuti mrežu na površinu. Ronioci se nikad ne nalaze iznad mreže, uvijek se nalaze sa strane.

FOTO: Screenshot video VELIMIR VRZIĆ

Riba pronađena u napuštenim mrežama se oslobađa

Kristijan Cetina pokazuje nam današnji ulov. Izvadili oko 200 metara mreža stajaćica čija je visina otprilike metar i pol. Tijekom ronjenja naišli smo i na neke ribe koje smo odmah oslobodili. Nažalost, neke nisu bile žive. Ali naša je mislija upravo spriječiti da napuštene mreže i dalje love ribu koju na kraju nitko ne skuplja. Na morskome dnu, te mreže samo rade štetu. Vrlo je važno napomenuti da su te mreže na dnu završile slučajno, da ih nitko nije namjerno bacio.

Na kraju dana, svi s broda odlaze zadovoljni. Maurizio Grbac nam pojašnjava kako mreže koje su danas ukonjenje ostaju nekoliko dana na sušenju. Nakon toga se pakiraju i kad se skupi veća količina, šalju se na reciklažu. U procesu reciklaže, mreže se prvo peru, pripremaju i pretvaraju u granulat od kojeg se u drugoj fazi rade niti od kojih se kasnije radi razni proizvodi.