Na svjetski dan kornjača, u moru su ponovno zaplivale dvije glavate želve koje su neko vrijeme provele na rehabilitaciji u pulskom akvariju.