U nastavku donosimo priču s najzapadnije točke Hrvatske. Tamo nalazimo Grue – drvene dizalice za barke, prepoznatljiv simbol ribarske tradicije tog kraja.

U Bašaniji, nije bilo mirne luke i ljudi su se morali snaći. Kako bi mirno spavali, kad nisu bili na moru, svoje su barke dizali na drvene grue, visoke pet do šest metara.

Silvano Pelizzon iz Bašanije, ističe kako grue nisu tu oduvijek. Ljudi su ih počeli graditi nakon prvog svijetskog rata. Pokazuje nam svoju drvenu dizalicu koja je nažalost prazna jer je svoju batanu prebacio u Savudrijsku luku.

Svaka grua je različita. Svaka ima svoju priču. Zajednička je ta da nose uspomene na neka drugačija, teža, ali opet slatka vremena. Na žalost, danas su grue prazne. Vezovi se danas nalaze u mirnijim lukama, a batane zamjenjuju plastične barke.

S očuvanjem i promocijom grua uskoro kreću Grad Umag zajedno s gradskim Muzejom. Radi se o projektu financiranom sredstvima Europske unije s ciljem promicanja kulturne baštine umaškog kraja i trajna zaštita, očuvanje i promocija umijeća izrade grua.

Projektne aktivnosti doprinijet će očuvanju jedinstvene pomorske i ribarske tradicije i baštine umaškog kraja. Krajnji cilj je podizanje javne svijesti o važnosti kulturne baštine i njezinog održivog korištenja te jačanje uloge lokalne ribarske populacije u procesima očuvanja vlastite baštine.