Istarska županija broji najveći broj registriranih ribara u gospodarskom segmentu u cijeloj Hrvatskoj. Kakva je situacija u ribarstvu, razgovarali smo s predsjednikom Ceha za ribarstvo i marikulturu Robertom Momićem.

Ribarstvo je jedna od najvažnijih gospodarskih grana u Istarskoj županiji, a o samoj važnosti ribarstva za ovaj kraj govori i podatak kako je na našem području najviše registriranih ribara u cijeloj Hrvatskoj, njih oko 700, 750.

Predsjednik Ceha za ribarstvo i akvakultutu Robert Momić ističe kako je stanje u Istarskoj županiji kao i u ostatku države. Navodi niz problematika koje muče istarsko ribarstvo. Treba istaknuti tržište ribom koje je u najvećoj mjeri orijentirano plasmanu na talijansko tržište. S obzirom na situaciju s koronavirusom COVID-19 količine i cijene su pod velikim upitnikom. Također valja spomenuti i neriješeno pitanje graničnog spora sa Slovenijom na području Savudrijske vale.

U svakom sektoru pojedinačni su problemi. Tu su štete od predatora, prvenstveno se misli na tunu i dupine koji uzrokuju štete i ugrožavaju poslovanje i opstanak cjelokupnog ribarstva. Što se tiče samih kočara, definitivno povratak na kočarenje milju i pol, odnosno derogacija. Sektor plivaričarstva je najstabilniji obzirom da ima siguran plasman. To je sektor gdje ulovljenu količinu potroši domaće tržište. Tu se manji dio izvozi.

Momić ističe kako je na području Istarske županije nekoliko projekata u ribarstvu. Tu je i Veletržnica od koje se očekuje da jednog dana postane razvojni centar za ribarstvo i da svojim pravnim oblikom bude korisnica operativnog programa. Valja spomenuti i uzgajalište školjaka i akvakulturu koje su sigurno jedan segment budućnosti.