Prva ovogodišnja akcija ronilačkog saveza održana je u Medulinu i to u organizaciji ronilačkog kluba Centar. Označen je otpad i sidrišta koja su naknadno izvađeni.

Medulinski ronilački klub Centar ugostio je ronioce iz ostatka Istre na prvoj ovogodišnjoj akciji. Označena su divlja sidrišta u premanturskoj Guvninoj uvali. Za samo vađenje, klub Centar angažirala je Općina Medulin kako bi se uveo red u sidrenje i promet plovila te osigurala sigurnost kupača.

Lucio Lorencin iz ronilačkog kluba Centar ističe kako se vježba sastoji od pretraživanja i pronalaska potopljenih predmeta i njihovo obilježavanje. Obilježit će se sav otpad koji ronioci nađu pod vodom. Kasnije, u drugoj fazi taj ćemo otpad izvadit iz mora i zbrinuti. U moru je dosta napuštenih divljih sidrišta i raznog drugog otpada.

Aldo Verbanac, tajnik Ronilačkog saveza Istarske županije ističe kako Savez broji 17 udruga koje obuhvaćaju cijelo obalno područje Istre. Naš savez ima kalendar aktivnosti. Te aktivnosti se odnose na čišćenje mora i vježbe. Danas je prva ovogodišnja akcija, akcija traganja. Ronioci u ovom slučaju pretražuju podmorje i označavaju predmete koje treba izvaditi iz mora da bi se more očistilo.

Ronioci su ti koji najbolje vide situaciju na morskome dnu. Smeće koje je tamo završilo slučajno ili namjerno uklanja se upravo na ovakvim akcijama.

Označeno i izvađeno osamdesetak divljih vezova

Josip Tomišin iz vodnjanskog ronilačkog kluba Loligo potvrđuje kako na području ima najviše divljih vezova. Naglašava da se radi o problemu koji je prisutan i u drugim uvalama diljem Istre. Petra Peharec iz CPA Pula dodaje kako na morskome dnu ima i lijepih prizora; od orada do morskih zvijezda. Nažalost, ima i mrtvih periski. Naišli smo i na jednu kamionsku gumu koja je potpuno zarasla i postala mikrostanište. Pogledala sam unutra i bilo je jako puno malih ribica. Inače se gume ne vade van jer postaju mikrostanište.

Na ronilačkoj akciji označeno je osamdesetak divljih vezova koje  su članovi ronilačkog kluba Centar i udruge Eko more Medulin naknadno izvadili iz mora.