Početak prosinca obilježio je još jedan uspjeh pulskog akvarija. Naime, juvenilna periska Morana proslavila je svoj prvi rođendan. Radi se o prvoj juvenilnoj jedinki koja je preživjela 12 mjeseci pod ljudskom skrbi u kontroliranim uvjetima. U Aquarium Pula pristigla je s 1,5 centimetara duljine, a do danas se njezina veličina udvostručila.

U Plemenito utočište stigla je 1. prosinca 2021. godine nakon što su je stručni suradnici JU Priroda prikupili s kolektora na području otoka Plavnik. Budući da se smatra kako su sve juvenilne jedinke zaražene parazitom Haplosporidium pinnae, i Morana je podvrgnuta preventivnom temperaturnom tretmanu prema protokolu dr. Garcie i suradnika.

Prva pojava parazita

Prva pojava parazita koji je napao najvećeg školjkaša Sredozemlja zabilježena je 2016. godine. Parazit Haplosporidium pinnae u međudjelovanju s bakterijom Mycobaterium sherrisii do 2020. nekontrolirano se proširio Sredozemljem, a zarazili su gotovo sve jedinke u divljini. U Hrvatskoj se taj parazit pojavio u lipnju 2019. godine. Pretpostavlja se kako se u sjevernom Jadranu pojavio krajem 2019. Rastom temperature i saliniteta, parazit se aktivirao te su krenula pomorstva i kod nas. Naime, da bi parazit bio aktivan, temperatura mora mora biti viša od 13,5 stupnjeva, a salinitet veći od 35 promila.

Plemenito utočište

Aquarium Pula postao je 2020. godine glavna institucija u Hrvatskoj zadužena za održavanje mladih i odraslih jedinki plemenite periske u kontroliranim uvjetima. Jedinke se nalaze u posebno pripremljenoj morskoj vodi koja je pročišćena i kontinuirano tretirana UV svjetlom te filtrirana na 1 mikrometar. S obzirom da se periske nalaze u tretiranoj morskoj vodi, potrebno ih je hraniti. Hrana se sastoji od različitih vrsta jednostaničnih algi, odnosno fitoplanktona; Tysochrisis sp., Tetraselmis sp., Nanocloropsis sp. i alge kremenjašice uz mali dodatak zooplanktona.

Kazna za vađenje ljuštura periski do trideset tisuća kuna

Iako se na morskom dnu možete naići na ljušture, njih ne smijete dirati ni uzimati jer su kao i živi primjerci zaštićene. Kazna za svaku izvađenu školjku dostiže iznos do 30 tisuća kuna.