Kako bi se ljudi osvijestili o važnosti oceana i mora, svake se godine obilježava Svjetski dan oceana.  Prilika je to da se podsjetimo nazamjenjive uloge najvećeg ekosustava na zemlji.