Učenici Talijanske srednje škole Rovinj-Rovigno predstavili su projekt Prisutnost kamotočca Pholas dactylus u rovinjskom obalnom području u rovinjskoj Zajednici Talijana Pino Budicin. Kamotočac je nekad bio rasprostranjen duž istočne i zapadne jadranske obale, ali njegova se populacija neprestano smanjuje zbog antropogenog pritiska, izlova i zagađenja okoliša. Uvršten je na IUCN-ovu listu ranjivih vrsta, a zaštićen je i Bernskom Konvencijom te Barcelonskom Konvencijom za Sredozemno more.

FOTO: Grad Rovinj

Projekt je financiran kroz Inin program Zeleni pojas, koji podržava projekte zaštite i revitalizacije kopnenih i morskih staništa – ekosustava u cilju zaštite biološke raznolikosti i ekološkog osvještavanja mladih naraštaja. Projekt zaštite kamotočca jedan je od jedanaest odabranih projekata od 280 prijavljenih iz cijele Hrvatske. Glavni cilj projekta je jest zaštita kamotočca Pholas dactylus.

Kamotočac je u Rovinju pronađen u maloj luci Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat u zoni plime i oseke s kompaktnom crvenom glinovitom podlogom. Populacija je otkrivena 2018. godine i od tada je zabilježeno konstantno smanjenje staništa. Projekt se temelji na mogućnosti proširenja staništa mehaničkim uklanjanjem materijala koji prekriva glinovitu površinu kako bi se povećala raspoloživa podloga na kojoj će se nastaniti stadiji ličinki novih generacija.

FOTO: Grad Rovinj

Učenici su na projektu surađivali s rovinjskim Centrom za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković, Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Istarske županije – Natura Histrica, Gradom Rovinjom – Rovigno i Strukovnom školom Eugen Kumičić iz Rovinja.