Grad Pula uspješno se prijavio na poziv Europske komisije za sudjelovanje na EU Green Week eventu koji se održava diljem cijele Europe od 3. do 11. lipnja 2023.

EU Greek Week je godišnji event koji služi za edukaciju i promociju europskih politika zaštite okoliša te je sastavni dio Europskog zelenog plana – strategije čiji je krajnji cilj klimatski neutralna Europa do 2050. godine. Cilj Europskog zelenog plana temelji se na sveobuhvatnoj procjeni društvenih i gospodarskih učinaka te učinaka na okoliš.

Politikom EU-a štiti se okoliš i nastoji smanjiti rizike od klimatskih promjena te rizike za zdravlje ljudi i biološku raznolikost. Cilj Europskog zelenog plana je pretvoriti Europu u prvi ugljično neutralan kontinent, što će se dijelom ostvariti razvojem čišćih izvora energije i zelenih tehnologija.

Cilj ovog eventa je podizanje svijesti, edukacija te razvijanje vještina koje vode socijalno osviještenom i pravednom društvu.

U sklopu programa EU Greek Week Grad Pula organizirat će u Parku grada Graza predstavu Recikloman spašava budućnost Teatra Naranča. Predstava je edukativnog karaktera te, uz puno pjesme i humora, djeci približava problematiku otpada, odnosno nudi im rješenje.

Predstave u Parku grada Graza održat će se 5. lipnja u 9:30 sati te 6. lipnja u 9:30 i 10:30 sati.