Na petoj ovogodišnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Rovinja – Rovigno, usvojen je Prijedlog Odluke o usvajanju Studije i Strategije razvoja zelene infrastrukture za razdoblje od 2022. do 2030. godine. Time je Grad Rovinj-Rovigno postao prvi grad u Hrvatskoj koji je usvojio ovakvu strategiju.

Glavni cilj ove strategije je definiranje ciljeva, prioriteta, mjera i smjernica za razvoj zelene infrastrukture s namjerom ublažavanja utjecaja klimatskih promjena i smanjenja negativnih posljedica na gradove i stanovnike.

Poboljšanje okolišnih uvjeta

Ova strategija ima izuzetan značaj u kontekstu suočavanja s izazovima klimatskih promjena koji sve češće pogađaju svijet. Investiranjem u zelenu infrastrukturu smanjuje se rizik od poplava, promiče očuvanje bioraznolikosti, omogućuje hlađenje urbanih sredina, poboljšava okolišne uvjete te stvara nova radna mjesta i poslovne prilike. Ova strategija pozitivno utječe na sva tri aspekta održivog razvoja: društveni, gospodarski i ekološki.

Marko Sošić, krajobrazni arhitekt iz Studia Kappo, predstavio je ključne ciljeve strategije, uključujući implementaciju zelene infrastrukture u prostorno planskoj dokumentaciji praćenja stanja i unapređenja zelene infrastrukture. Glavne se smjernice odnose na očuvanje prirodnosti i biološke raznolikosti, te na uređenje parkovnih površina, dječjih igrališta plave infrastrukture te sportsko-rekreacijskih sadržaja.

Planirana izgradnja 15 novih javnih parkova

Strategija predviđa obnovu 11 postojećih parkova te izgradnju novih 15 parkova, od kojih će 12 biti smješteno u Rovinju, dva u Rovinjskom selu i jedan u Kokuletovici. Također, planira se i realizacija tri tematska parka u Rovinju i dva u Rovinjskom selu, uz uređenje devet novih dječjih igrališta. Osim toga, spomenuta je potreba za povećanjem za još dva nova sportsko-rekreacijska sadržaja.

Namjeravaju se očuvati i regenerirati svi zaštićeni objekti prirode nacionalnog i regionalnog značaja kod kojih valja i unaprijediti njihova stanja geomorfološke, biološke i krajobrazne raznolikosti te prostorne karakteristike zbog kojih su zaštićeni, uz očuvanje i pospješenje raznolikosti staništa te stabilnost i otpornost biodiverziteta, stvaranje boljih uvjete staništa za zaštitu, rast i razvoj vrsta flore i faune, te unapređenje spoznajno-edukacijskog i turističkog potencijala.

Prilagodba klimatskim promjenama

Strategija također uključuje prilagodbu klimatskim promjenama putem povećanja drvoreda u naseljenim područjima, uređenja zelenih parkirališta i prevencije erozije u obalnom području. Za neiskorištena građevinska područja, novogradnje i rekonstrukcije objekata, propisane su mjere za smanjenje potrošnje energije i povećanje energetske neovisnosti.

Ova inicijativa Grada Rovinja-Rovigna svakako postavlja visoke standarde u očuvanju okoliša i prilagodbi gradova izazovima klimatskih promjena. Grad ostaje predvodnik u implementaciji održivih rješenja koja pozitivno utječu na životnu sredinu i kvalitetu života stanovnika.