Od ovog tjedna Grad Rovinj-Rovigno započeo je sa novom sezonom lovnih aktivnosti na površinama izvan lovišta na području grada Rovinja-Rovigno i Rovinjskog Sela. Lovne aktivnosti usmjerene su na smanjenje brojnog stanja divljači, poglavito divljih svinja, čaglja i lisice. Lov će se odvijati od sumraka do ponoći i ujutro dva sata prije svitanja do svitanja na širem području Španidige, Madonne del Campo, Štanjere, Gripola, Monsene i Rovinjskog Sela. Tijekom lovne godine 2021./2022. koja je zaključena sa 31. ožujka sa gradskih površina je ukupno izlučeno 72 divlje svinje, 12 lisica, 3 srne, 2 čaglja i 1 jazavac s naglaskom da je pojedina divljač stradala prilikom naleta vozila. Također, sa područja Zlatnog rta, kojim gospodari Natura Histrica, prilikom organiziranog skupnog lova izlučeno je još 7 divljih svinja. U narednom periodu tijekom turističke sezone obzirom na povećanje broja gostiju provoditi će se samo nužne mjere. Podsjećamo građane da, ukoliko primijete divljač u blizini naseljenog područja, isto prijave na broj telefona 805-266 kako bi u što kraćem roku mogli poduzeti određene mjere izlučivanja divljači.