Zbog izuzetno nepovoljne hidrološke situacije koja je nastala zbog dugog razdoblja bez padalina i prouzročila dugotrajnu sušu, istarski župan Boris Miletić pokrenuo je proceduru utvrđivanja uvjeta za proglašenje prirodne nepogode. Naime, sukladno Zakonu o proglašenju prirodnih nepogoda, odluku o proglašenju prirodne nepogode za jedinice lokalne samouprave na području županije donosi župan na prijedlog općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika. Prvi korak je da općinska/gradska povjerenstva utvrde da li postoje uvjeti za proglašenje prirodne nepogode, te ukoliko oni postoje načelnici/gradonačelnici moraju zatražiti proglašenje od župana, uz dostavu podataka iz kojih je vidljivo da postoje uvjeti za proglašenje. Nakon proglašenja elementarne nepogode od strane župana, Županijsko povjerenstvo izlazi na teren i vrši kontrolu popisa štete. Sve navedeno preduvjet je da se proglasi prirodna nepogoda te da oštećeni poljoprivrednici mogu podnijeti zahtjev za naknadu štete, sukladno uvjetima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Ministarstva poljoprivrede. Maksimalni iznos potpore je 15.000,00 eura, a na raspolaganju je sveukupno 200 milijuna kuna.

Prirodnom nepogodom smatraju se iznenadne okolnosti uzrokovane nepovoljnim vremenskim prilikama (suša, poplava, mraz itd.), seizmičkim uzrocima i drugim prirodnim uzrocima koje prekidaju normalno odvijanje života, uzrokuju žrtve, štetu na imovini i/ili njezin gubitak te štetu na javnoj infrastrukturi i/ili u okolišu.

Prirodna nepogoda može se proglasiti ako je vrijednost ukupne izravne štete najmanje 20% vrijednosti izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave za prethodnu godinu ili ako je prirod (rod) umanjen najmanje 30 % prethodnog trogodišnjeg prosjeka na području jedinice lokalne samouprave ili ako je nepogoda umanjila vrijednost imovine na području jedinice lokalne samouprave najmanje 30 %.