Iz Ministarstva poljoprivrede stiglo je priopćenje kako su prvoga dana nove godine savjetnici Uprave za stručnu podršku i HAPIH-a obišli su 66 poljoprivrednih gospodarstava i podijelili 13,7 tona hrane za domaće životinje. Zbrinjavanje svih uginulih domaćih životinja s pogođenog područja sustavno se provodi od 30. prosinca, a broj dosad otpremljenih lešina životinja čija su uginuća posljedica potresa je 15 životinja. Prema trenutnim informacijama, s gospodarstava je odlutalo između ostaloga i 15 tovnih bikova i 10 teladi mlađe dobi. Dva privremena skladišta za stočnu hranu su u funkciji u Petrinji (Petrinja, DIP Žužić, bivša ciglana Petrinja) i Glina (Glina, Jukinačka 106, Komunalac) te se traži lokacija za treće u okolici Siska. 

Za potrebe premještanja u svrhu pronalaska i osiguranja odgovarajućeg smještaja životno ugroženih domaćih životinja, potrebe za hranom za životinje, kao i potrebne sanacije poljoprivrednih gospodarstava poljoprivrednicima su na raspolaganju savjetnici Uprave za stručnu podršku razvoja poljoprivrede i ribarstva i HAPIH-a:  

RB   Ime i prezime   E-mail adresa   Mobitel  
1   Marija Petir   marija.petir@mps.hr   0914882748  
2   Damir Pejaković   damir.pejakovic@mps.hr   0914882727  
3   Marijan Matokanović   marijan.matokanovic@mps.hr   0914882747  
4   Branka Alapić   branka.alapic@hapih.hr   0912287144  
5   Mirjana Kolarić   mirjana.kolaric@hapih.hr   0912287149  
6   Mijo Žugaj   mijo.zugaj@mps.hr   0914882756  

Za potrebe intervencije zbog bolesti ili ozljede domaćih životinja i kućnih ljubimaca i za ispisivanje prateće dokumentacije prilikom premještaja domaćih životinja poljoprivrednicima su na raspolaganju veterinarske organizacije:  

RB   Naziv   Kontakt osoba   Mobitel  
1   ANIMA-VET d.o.o.   DAMIR SLIVŠEK    0915393328  
2   VETERINARSKA AMBULANTA GLINA d.o.o.   IVICA PUČKO   098628299  
3   VETERINARSKA AMBULANTA TIN d.o.o.   MARIN MARTINOVIĆ    0997400356  
4   VETERINARSKA STANICA GVOZD d.o.o.   ZDRAVKO STIJEPOVIĆ   0981832000  
5   VETERINARSKA STANICA KUTINA d.o.o.   ŽELJKA BANOVIĆ   098366-411  
6   VETERINARSKA STANICA NOVSKA d.o.o.   DRAŽEN NOVAK   0911055997  
7   VETERINARSKA STANICA PETRINJA d.o.o.   ZDRAVKO MILKOVIĆ   0998616779  
8   VETERINARSKA STANICA SISAK d.o.o.   ANTUN BUGARIN   0981749404  
9   VETMED d.o.o.   BUIĆ VLATKA   0916437003  

Informaciju o pronađenom kućnom ljubimcu, odnosno kućnom ljubimcu kojem vlasnik ne može osigurati potreban smještaj i skrb, potrebno je dojaviti skloništima za životinje ili veterinaru koji će dati daljnje upute. Zbrinjavanje kućnih ljubimaca s navedenih područja moguće je organizirati na području cijele zemlje, a popis skloništa za životinje dostupan je na web stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.  Građani koji žele udomiti ili privremeno udomiti kućne ljubimce s potresom stradalih područja u Sisačko-moslavačkoj županiji mogu se za sve potrebne informacije obratiti skloništima za životinje. Podaci o smještenim životinjama u skloništima, kao i kod privremenih udomitelja bit će od strane skloništa za životinje upisane u Jedinstveni informacijski centar kako bi ih vlasnici lakše pronašli ili kako bi brže bile udomljene.