U Puli već treću godinu uspješno funkcioniraju urbani vrtovi na Gregovici u sklopu kojih svoje parcele za obradu ima osamdesetak građana te Udruga Zelena Istra koja upravlja društvenim vrtom.

FOTO: Kristina Macuka

Obzirom na iskazani interes građana za obradivim parcelama, Grad Pula – Pola  priprema i uređuje novu lokaciju za urbane vrtove na zemljištu uz Lošinjsku ulicu. Prostor društvenog vrta organizirati će se i na toj lokaciji te će se osigurati i adekvatno opremiti prostor za osobe s tjelesnim teškoćama u suradnji s Društvom osoba s tjelesnim invaliditetom. Tim je povodom održan je sastanak u Dnevnom boravku Rojca.

FOTO: Grad Pula

Sastanku su prisustvovale predstavnice Upravnog odjela za urbanizam, investicije i razvojne projekte Grada Pula – Pola i predstavnici udruga osoba s invaliditetom. Prikazana je nova lokacija urbanih vrtova uz sagledavanje interesa i eventualnog broja korisnika članova udruga za aktivnosti uzgoja bilja, potrebe uređenja prostora za provedbu takvih aktivnosti te upravljanje prostorom.

Nakon sastanka doneseni su zaključci o budućim aktivnostima te je postignut dogovor o daljnjim konzultacijama s udrugama s ciljem da prostor bude prilagođen potrebama osoba s invaliditetom.