Nastavljaju se radovi na obnovi i revitalizaciji obalne šetnice na poluotoku Muccia. Radi se, zaštićenoj i atraktivnoj lokaciji povijesnog značaja, a radovi bi trebali biti okončani početkom prosinca.

FOTO: Grad Rovinj – Rovigno

Nakon što je prošle godine obnovljeno prvih 300 metara šetnice prekrasnog prirodnog poluotoka Muccia u neposrednoj blizini Specijalne bolnice „Martin Horvat“, Grad Rovinj-Rovigno koncem rujna započinje s radovima obnove preostalog djela šetnice.

FOTO: Grad Rovinj – Rovigno

Druga se faza izvodi u dužini od 190 metara, a predviđa rekonstrukciju izvornih staza i šetnica, niveliranje tla, uz minimalno proširivanje radi usklađivanja sa suvremenim standardima i prilagodbe potrebama ciljanih korisnika.

FOTO: Grad Rovinj – Rovigno

Ovim će se projektom osigurati bolja prohodnost poluotoka u čijim će ljepotama moći uživati svi građani, gosti i, dakako, pacijenti bolničke ustanove. Radi se, zaštićenoj i atraktivnoj lokaciji povijesnog značaja, a radovi bi trebali biti okončani početkom prosinca.

Ugovorena vrijednost druge faze projekta iznosi 71.088,12 eura, a radove izvodi tvrtka BENČIĆ d.o.o. iz Rovinja, uz stručni nadzor Studija za krajobraznu arhitekturu, prostorno planiranje i okoliš d.o.o., te arheološki nadzor obrta za istraživanje Situla iz Fažane.

FOTO: Grad Rovinj – Rovigno

Park poluotoka Muccia, na čijem se vrhu nalazi kameni vidikovac dr. Karla Luegera, uređen je u 19. stoljeću, kada je zahvaljujući brojnim donacijama i pokroviteljstvu nadvojvotkinje Marie Theresie, podignuto Morsko lječilište Seehospiz Maria Theresia. Bolnički kompleks paviljonskog tipa zamišljen kao morsko lječilište predvidio je i kvalitetno oblikovan krajolik uređivanjem parkovne arhitekture te je bolnica uklopljena u simetrički oblikovan park okružen poljima i maslinicima.

Prvu skicu parka izradio je arhitekt bolnice Wilhelm Stiassny (1842. – 1910.) dok je plan sadnje izradio Josef Laube “mornarički vrtlar”, inače poznat i po izradi plana za Mornarički park u Puli.