U dvorani Hrvatske gospodarske komore-Županijske komore Pula održano je javno izlaganje strateške podloge – Strategije zelene urbane obnove Grada Pula – Pola do 2030. godine na kojem je sudjelovala p.o. pročelnica Upravnog odjela za urbanizam, investicije i razvojne projekte Grada Pule Samanta Barić, te izrađivači strateške podloge Tatjana Uzelac i Bruno Juričić, predstavnici tvrtki Starum i Loodus Punkt iz Pule.

„Strategija zelene urbane obnove je strateška podloga od značaja za Grad Pulu, a odnosi se na ostvarenje ciljeva razvoja zelene infrastrukture, integraciju rješenja temeljena na prirodnim sustavima, unaprjeđenju kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, ostvarenje ciljeva energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama i jačanja otpornosti na rizike“ pojasnila je p.o. pročelnica Samanta Barić.

Razlog izrade Strategije zelene urbane obnove nalazi se u kontekstu trenutnih europskih pa i svjetskih praksi, prijelaza na ugljično neutralno društvo s očuvanjem prirodnih resursa, ali i održivim razvojem, čineći grad ugodnijim i zdravijim za život, a na potpuno novim ekonomskim temeljima kružnog gospodarstva.

Strategija zelene urbane obnove predstavlja stratešku podlogu čije je dijelove po izradi moguće uvrstiti u srednjoročne i kratkoročne akte strateškog planiranja tj. planove razvoja i provedbene programe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Na javnom izlaganju prisustvovalo je više od 20 sudionika koji su aktivno učestvovali. Tijekom događaja, prisutni su postavljali pitanja i iznosili prijedloge vezane uz Strategiju zelene urbane obnove te je njihova aktivna participacija doprinijela dodatnoj raznolikosti stajališta i pridonijela obogaćivanju strateške podloge. Ovakav oblik sudjelovanja građana ključan je za demokratski proces donošenja odluka i osigurava da različiti interesi i perspektive budu uzeti u obzir u konačnom oblikovanju strategije.

Podsjetimo, 17. listopada 2023. godine Grad Pula objavio je nacrt strateške podloga – Strategije zelene urbane obnove Grada Pula-Pola do 2030. godine na javno savjetovanje u trajanju od 30 dana. Svi zainteresirani građani grada Pule i zainteresirana javnost do 16. studenog 2023. godine mogu sudjelovati i na ovaj način u procesu unaprjeđenja ovog strateškog dokumenta kroz davanje prijedloga.

Pozivaju se svi zainteresirani da svojim prijedlozima, komentarima i mišljenjima daju doprinos u procesu izrade konačnog dokumenta. Komentare, mišljenja i sugestije o konkretnom problemu koje do propisanog roka pristignu na obrascu za e-konzultacije, obradit će se i objediniti u konzultativni dokument što gradonačelnik, u obliku javne preporuke, upućuje izrađivaču projektne dokumentacije.

Svoje prijedloge zainteresirani mogu upisati u obrazac E-konzultacije koji je dostupan na web stranici Grada Pule www.pula.hr u rubrici E-konzultacije te ispunjen dostaviti mailom na adresu: strategijazuo@pula.hr najkasnije do 16. studenog 2023. godine.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi dostavljeni u roku bit će razmotreni i obrađeni te prikazani u Izvješću o provedenom savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici Grada Pule. Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

Obavijest o početku javnog savjetovanja i prateće dokumente možete pronaći na poveznici.