Općina Medulin objavila je Program poticanja stočarske proizvodnje na području Općine, a sve kako bi se  potaknula nabava visokomliječnih krava, koza i ovaca. Korisnici Programa mogu biti fizičke osobe, poljoprivredna gospodarstva, obrtnici i zadruge koje pretežno obavljaju ili većina zadrugara pretežno obavlja primarnu poljoprivrednu proizvodnju koji imaju prebivalište ili su registrirani na području Općine Medulin.

Nabava  visokomliječnih krava poticati će se iznosom od i 300,00 eura po visokomliječnoj kravi, a najviše do iznosa od 2.000,00 eura po korisniku. Nabava ovce poticati će se iznosom od 50 eura po ovci, odnosno 100,00 Eura po kozi, a najviše do iznosa od 2.000,00 eura  po korisniku.

Osim navedenog,  sufinancirati će se intelektualne usluge, odnosno konzultantske usluge, marketinške usluge i ostalo do iznosa od 2.000,00 eura.

Prijave se mogu podnositi od 18. rujna 2023. godine do 01. studenog 2023. godine.