Nakon višegodišnjih priprema i realizacije projekta, u Rovinju je svečano otvoren spomenik prirode Kamenolom Fantazija, poznatiji kao Cava di Monfiorenzo, jedini geološki spomenik prirode na području Istarske županije. Lokalitet je zaštićen 1986. godine zahvaljujući radu i naporima pokojnog akademika profesora dr.sc. Josipa Tišljara koji je prvi prepoznao geološku važnost kamenoloma i istu prvi puta prezentirao široj svjetskoj geološkoj javnosti na 4. Regionalnom skupu sedimentologa 1983. godine u Splitu.
Zbog rijetkosti te znanstvenih, estetskih i edukativnih vrijednosti dolomitnih stijena kamenolomskog iskopa, Kamenolom Fantazija zaštićen je kategorijom zaštite spomenik prirode. Stijene kamenoloma piljene su ravnim rezom, poliranog efekta, čime do izražaja dolazi rijetka ritmička izmjena ranodijagenskih i kasnodijagenskih dolomita. Ritmička izmjena dolomita čini stijene estetski atraktivnima iako su znanstvene i edukacijske vrijednosti mnogo veće. Vidljivi slojevi genetski različitih dolomita s očuvanim strukturno-teksturnim značajkama služe za znanstveno objašnjenje procesa nastanka takvih i sličnih stijena u svijetu te tumačenja stanja i procesa koji su se odvijali u paleokolišu kroz geološku prošlost.

FOTO: TZ Rovinj – Rovigno

Osmišljavanjem projekta „geoIST3A – valorizacija prirodne baštine u Istarskoj županiji unapređenjem konkurentnosti turističke ponude“ KK.06.1.2.02.0049. željelo se bolje istražiti, zaštititi, a na kraju i edukativno-turistički valorizirati područje kamenoloma Fantazija. Realizacija svih projektnih ideja bila je dugogodišnja aktivnost koja je rezultirala uređenjem kamenoloma najsuvremenijom posjetiteljsko-intepretacijskom infrastrukturom te profesionalno razrađenom interpretacijom geologije i geoloških pojava koje se mogu uočiti na licu mjesta, ali i na širem području Istarske županije.

FOTO: TZ Rovinj – Rovigno

Voditelj projekta bila je županijska Javna ustanova Natura Histrica, dok su projektni partneri bili Grad Rovinj-Rovigno i Turistička zajednica grada Rovinja-Rovigno. projekt je podržala Istarska županija i ostale županijske institucije koje su na bilo koji način bile povezane s realizacijom projekta i projektnih aktivnosti. Ukupna vrijednost projekta iznosi 9.836.817,37 kn, od čega je udio bespovratnih sredstava iznosio 6.837.312,57 kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa konkurentnosti i kohezije.

FOTO: TZ Rovinj – Rovigno

Završetkom projektnih aktivnosti, centar za posjetitelje geološkog spomenika prirode kamenoloma Fantazija postao je jedini lokalitet u Istarskoj županiji koji je namijenjen prihvatu šireg spektra posjetitelja i na kojem se provode stručne geološke edukacije namijenjene učenicima, studentima i široj zainteresiranoj javnosti.

Centar se može posjetiti svakim danom od 10 do 18 sati. Ulaz je slobodan.