Lokalna akcijska grupa Sjeverna Istra, zajedno s partnerima LAG Južna Istra, LAG Središnja Istra, LAG Istočna Istra i dalmatinski LAG Mareta, ponosno predstavlja brošuru “Inovacija poslovnog modela” koja je rezultat aktivnosti u okviru projekta Innovaoliva.

Projekt ukupne vrijednost 56.143,34 eura usmjeren je na podršku inovacijama u maslinarstvu i vinogradarstvu, prije svega na osvještavanje ciljanih skupina o mogućnostima valorizacije poljoprivredne biomase te na jačanje poslovnih vještina poljoprivrednika. Provedba projekta započela je u studenom 2022. godine, a trajat će do siječnja 2024. godine. Projektne aktivnosti obuhvaćaju edukacije poljoprivrednika, studijska putovanja za poljoprivrednike, te aktivnosti informiranja javnosti i promocije projekta.

Priručnik Inovacija poslovnog modela

Priručnik “Inovacija poslovnih modela u poljoprivredi” obuhvaća sadržaje istoimenog edukativnog programa osmišljenog u suradnji sa Znanstveno-teknološkim parkom Sveučilišta u Rijeci s ciljem jačanja poslovnih vještina i konkurentnosti poljoprivrednika. Svrha priručnika jest učiniti sadržaje programa dostupne i široj javnosti, kako bi i drugi zainteresirani subjekti stekli uvid u mogućnosti unaprijeđenja svojeg poslovanja primjenom inovacija.

Poticanje inovacija i održivosti

Cilj projekta Innovaoliva je poticanje poljoprivrednika na primjenu inovativnih praksi u gospodarenju biomasom iz maslinarstva i vinogradarstva. Edukacija, studijska putovanja i promidžba samo su neki od segmenata ovog projekta koji doprinose održivom razvoju i jačanju kapaciteta poljoprivrednika.

Edukacija Inovacija poslovnog modela u poljoprivredi

Pored edukacije “Inovacija poslovnog modela u poljoprivredi”, poljoprivrednici su imali priliku pohađati i edukaciju “Brendiranje i marketing poljoprivrednih proizvoda i usluga”, kako bi se isti osposobili za uspješno promoviranje i plasiranje svojih inovativnih proizvoda i usluga.

Studijska putovanja za praktično iskustvo

Kako ne bi ostali samo na teoriji, sudionici projekta Innovaoliva imali su priliku sudjelovati i u studijskim putovanjima primjerima dobre prakse. Posjet krčkom komunalnom poduzeću Ponikve eko otok Krk pružio je konkretan uvid u model gospodarenja bio-otpadom iz maslinarstva te primjenu Zero-waste strategije na otoku. Studijsko putovanje u talijansku regiju Umbriju poljoprivrednicima je pružilo inovativne primjere valorizacije biomase u maslinarstvu i vinogradarstvu. Svrha je bila upoznavanje s načelima kružnog gospodarstva, održivog gospodarenja biomase te energetske učinkovitosti.


Članovi LAG-ova na studijskom putovanju na otoku Krku

Sve projektne aktivnosti predstavljaju temeljne korake prema inovativnijem, održivijem i konkurentnijem pristupu u poljoprivredi.  

Partneri na projektu “Innovaoliva” ovim su projektom suradnje povezali dvije značajne maslinarske regije – Istru, te sjevernu Dalmaciju , ponudivši svojim dionicima jedan široki spektar korisnih sadržaja za uspješnu prilagodbu novim tržišnim trendovima, ali i aktualnim smjernicama Europskih strateških dokumenata. Svi uključeni sudionici projekta moći će primijeniti stečena znanja u nove poslovne pothvate, unaprijediti svoje poslovanje i tržišnu konkurentnost, te se uspješno prilagoditi zelenoj tranziciji.

Članovi LAG-ova na studijskom putovanju u Umbriji

Priručnik “Inovacija poslovnog modela” možete preuzeti OVDJE, a za dodatne informacije o projektu, posjetite web stranicu projekta.