Privode se kraju radovi na rekonstrukciji i opremanju parka Hrvatskih branitelja u tematsko-edukativni dječji park, a gradilište je nedavno u pratnji suradnika posjetio i gradonačelnik Marko Paliaga.

U parku je uređen i tematizirani javni prostor koji se povezuje s ribarskom baštinom, u neposrednoj blizini tvornice za preradu ribe Mirna koja je jedan od temelja i neodvojivi dio ribarskog nasljeđa i identiteta ribarstva rovinjskog područja.

Već su postavljena dječja igrala koja simboliziraju ribarsko nasljeđe i ribarsku kulturu, a na stupićima i igralima nalaze se kratki i zanimljivi dvojezični edukacijski tekstovi na temu ribarskog nasljeđa i tradicije.

Projekt, kojeg provodi Grad Rovinj-Rovigno uz partnere Udruge FARO11 i Dječjeg vrtića Neven, popularizira i valorizira ribarsko nasljeđe te promovira sektor ribarstva tako što ciljnim skupinama prenosi znanja o povijesti ribarstva, o morskoj prirodnoj baštini i bio-raznolikosti, o lokalnoj gastronomiji i lokalnim običajima te o industriji ribe i tvornici za preradu ribe Mirna.

Ovom smo se inicijativom priključili podizanju svijesti o važnosti tradicijskog ribarstva koje je duboko utkano u naslijeđe i povijest našeg grada. Ključno je i da nove generacije od malih nogu uče o običajima i životu svojih predaka, da spoznaju svoje korijene, ali i znanja i vještine koje su njegovale generacije i generacije Rovinjaca, izjavio je gradonačelnik Marko Paliaga.

Projekt Valorizacija Ribolovne Tradicije VRT Rovinj-Rovigno sufinanciran je u okviru FLAG natječaja za dodjelu potpore projektima u okviru mjere Razvoj i unapređenje objekata i drugih javnih prostora te sadržaja povezanih s ribarskom baštinom iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014-2020 LAGUR-a Istarska batana.

Također, u sklopu projekta do lipnja će se izraditi edukativna knjižica aktivnosti koja će sadržavati temeljne simbole ribarskog nasljeđa i tradicije, a biti će namijenjena djeci vrtićke dobi. Jedna od aktivnosti projekta biti će i održavanje edukativnog interaktivnog pripovijedanja na predmetnu temu, a koje će se održati za djecu vrtićke dobi.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 157.952,25 EUR, dok iznos odobrene potpore iznosi 99.946,91 EUR.