Na pulskim se Giardinima već duži niz godina sakupljaju čvorci i ostala jata ptica. U posljednje je vrijeme broj jata i broj čvoraka u jatima premašio biološki maksimum za centar grada. Njihova aktivnost predstavlja javno-zdravstveni i higijenski problem. Nakon poduzetih aktivnosti postavljanja niza zvučnika koji su emitirali zvuk sokola i drugih plašilica, na što su se čvorci privikli, angažiran je sokolar. Tako će na Giardinima i u Kolodvorskoj ulici u Puli intenzivno letiti sokol kao živi predator koji će plašiti čvorke. Sokoli su pod nadzorom sokolara, te su obučeni za taj posao.

U jesenskom periodu na ladonjama sazrijevaju plodovi koji su im hrana. Krošnje i lisna masa te okolne zgrade tvore optimalnu mikrolokaciju za njihovo noćenje. Ptice se većinom zadržavaju noću nakon večernjeg hranjenja. Čvorci su inače ptice selice koje sele u južnije krajeve, ali kako je u našem kraju dovoljno toplo i ima dovoljno hrane, one se zadržavaju na Giardinima do prosinca. 

Sokolar procjenjuje intenzivni period rada i potrebu za naknadnom intervencijom. Najintenzivnije aktivnosti sokolova su u svitanje i u zalazak sunca pa se sugrađani mole za razumijevanje.