Početkom rujna Republika Srbija je putem ADIS sustava prijave bolesti Europske unije prijavila veći broj izbijanja afričke svinjske kuge (ASK) u domaćih i divljih svinja.

Ukupno je prijavljeno 40 izbijanja afričke svinjske kuge od čega 28 u uzgojima domaćih svinja te 12 izbijanja bolesti u divljih svinja. U Hrvatskoj su i dalje na snazi pojačane preventivne mjere. Glavni cilj mjera je održavanje statusa zemlje slobodne od ASK i rano otkrivanje unosa virusa kako bi se u slučaju pojave bolesti pravovremeno i žurno provele mjere radi sprječavanja daljnjeg širenja.

Poziv na strogo pridržavanje mjera

Pozivaju svi posjednici svinja da se strogo pridržavaju svih propisanih mjera  te da svaku pojavu bolesti i uginuće odmah prijave svojim veterinarima. Strogo je zabranjeno unošenje proizvoda životinjskog podrijetla na farme svinja, prijevoz svinja u prijevoznim sredstvima koja nisu očišćena, oprana i dezinficirana, premještanje svinja iz jednog uzgoja u drugi bez propisane popratne dokumentacije, kao i držanje svinja na neregistriranim gospodarstvima na otvorenom bez odobrenja veterinarske inspekcije Državnog inspektorata te zakapanje lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla.

Uginule svinje i nusproizvodi životinjskog podrijetla zbrinjavaju se isključivo putem registriranih prijevoznika nusproizvoda u odobrenim objektima za zbrinjavanje nusproizvoda. Posjednici su dužni voditi ažurnu evidenciju Registar svinja na farmi. Posjednici svinja koji se neće pridržavati propisanih mjera neće moći ostvariti pravo na nadoknadu štete za usmrćene svinje u slučaju pojave ASK. 

Lovoovlaštenici su dužni pridržavati se biosigurnosnih mjera prije, tijekom i nakon lova te aktivno tražiti i prijaviti ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji svaku pronađenu uginulu divlju svinju, uključujući i stradale u prometu i odstrijeljene bolesne u svrhu pretraživanja na ASK.

U slučaju pojave ASK ugrožena je cjelokupna svinjogojska proizvodnja u Hrvatskoj pa je od općeg interesa da se pojava ove bolesti spriječi, a u slučaju njene pojave da se što ranije otkrije kako bi posljedice izbijanja bile svedene na najmanju moguću mjeru.

Smrtnost svinja do 100%

ASK je kontagiozna virusna zarazna bolest isključivo domaćih i divljih svinja, koja se manifestira u obliku hemoragijske groznice, a smrtnost svinja može doseći i 100%. Bolest nije opasna za ljude i druge životinje, ali se vrlo brzo širi bez obzira na granice te ima ozbiljne socioekonomske i javno zdravstvene posljedice što ima izrazito negativan utjecaj na međunarodni promet svinja, svinjskog mesa i proizvoda podrijetlom od svinja.