Na sjednici Upravnog odbora FLAG-a Alba održanoj dana 29.09.2022. donesene su Odluke o odabiru projekata za dva FLAG natječaja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a Alba i to:

  1. Potpora za aktivnosti ulaganja u zaštitu okoliša sa ciljem očuvanja morskog okoliša, ribljih vrsta i drugih morskih organizama, te zaštitu obalnih područja
  2. Ulaganja u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i marikulture

U okviru FLAG natječaja za aktivnosti ulaganja u zaštitu okoliša sa ciljem očuvanja morskog okoliša, ribljih vrsta i drugih morskih organizama, te zaštitu obalnih područja donesene su sljedeće Odluke o odabiru:

  • Grad Labin, dodijeljeni iznos potpore 334.820,00 kuna
  • Turistička zajednica Grada Labina dodijeljeni iznos potpore 89.767,50 kuna
  • Općina Raša dodijeljeni iznos potpore 267.100,00 kuna

Nositelji projekta dodijeljenim potporama ulažu u očuvanje i zaštita morskog okoliša i obalnih područja na područja Grada Labina i Općine Raša. Projektima je planirano provođenje devet akcija čišćenja podmorja od krupnog otpada na području naselja Rabac, Prtlog, Trget i Tunarica i  23 akcije čišćenja plaža na području naselja Rabac, Prtlog, Trget, Tunarica, Koromačno, Ravni, Drenje, Sveta Marina, a planirane su i edukacije na temu zaštite morskog okoliša kojima će se obuhvatiti učenici OŠ Matije Vlačića, OŠ Ivo Lola Ribar, OŠ Ivana Batelića Raša i Srednje škole Mate Blažina te prodavači i kupci/posjetitelji labinske gradske ribarnice.

Intenzitet potpore za navedene projekte je 100%

U okviru FLAG natječaja za jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i marikulture  donesene su sljedeće Odluke o odabiru:

  • Ulika, obrt za trgovinu i marketing, vl. Moreno Bartolić dodijeljeni iznos potpore 10.480,00 kuna.
  • Miramare, obrt za ribarstvo i trgovinu, vl. Renco Verbanac dodijeljeni iznos potpore 35.743,20 kuna.
  • Dagnja, obrt za morski ribolov, marikulturu i trgovinu, vl. Mirjana Pejić dodijeljeni iznos potpore 36.479,70 kuna.

Intenzitet potpore iznosi 80% za prijavitelje i projekte vezane uz mali priobalni ribolov (Obrt Ulika i Obrt Miramare) te 50% za projekt  prijavitelja Obrt Dagnja.  

Nositelji projekta dodijeljenim potporama ulažu u kupnju opreme za ribarska plovila i akvakulturu s ciljem daljnje modernizacije poslovanja, povećanjem produktivnosti i konkurentnost na tržištu.