U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Pula – Pola, 30. studenoga 2023. godine započinje s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula – Pola za razdoblje od 2024. do 2026. godine.

Navedeno savjetovanje provest će se u razdoblju od 30. studenoga 2023. godine do 29. prosinca 2023. godine.

Adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je: programpoljoprivrede@pula.hr

Dodatne informacije kao i sva potrebna dokumentacija dostupni su na POVEZNICI