Nakon uspješno provedenog postupka, Ministarstvo poljoprivrede je donijelo Rješenje o priznavanju oznake Dokazana kvaliteta za meso peradi. Biti će to potvrda potrošaču da kupuje pileće i pureće meso domaćeg podrijetla i više kvalitete iz kontrolirane proizvodnje. Četvrti Zahtjev za priznavanje oznake Dokazana kvaliteta, za sektor proizvodnje mesa peradi, podnijela je Hrvatska poljoprivredna komora.

Ministarstvo poljoprivrede uspostavilo je nacionalni sustav kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda – Dokazana kvaliteta radi postizanja još veće prepoznatljivosti i promidžbe domaćih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Naglasak sustava je na označavanju proizvoda s dodanom vrijednosti temeljenoj na dodanoj kvaliteti proizvoda koja proizlazi iz različitih čimbenika koji se odnose na način proizvodnje, kvalitetu sirovine ili konačnog proizvoda, a temelje se na objektivnim i mjerljivim kriterijima. Kako bi koristio oznaku, proizvođač mora odabrati delegirano tijelo te podnijeti zahtjev za provođenje postupka potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom Dokazana kvaliteta za meso peradi. Potvrđivanje sukladnosti se provodi temeljem Plana kontrole Dokazana kvaliteta za meso peradi, odnosno dokumenta koji izrađuje Ministarstvo poljoprivrede. Postupak može pokrenuti proizvođač pojedinačno ili ga može podnijeti skupina proizvođača (grupna certifikacija). Nakon što delegirano tijelo utvrdi da proizvođač proizvod proizvodi u skladu sa priznatom Specifikacijom, izdaje mu Potvrdu o sukladnosti i tek tada proizvod može biti označen znakom Dokazana kvaliteta – Hrvatska. Troškove sudjelovanja u sustavima kvalitete proizvođači mogu financirati putem Mjere 3 Programa ruralnog razvoja

Sve više uključenih proizvođača

Prvi sektor koji je prepoznao prednost ovog sustava je sektor proizvodnje voća, a Zahtjev za priznavanje oznake Dokazana kvaliteta za voće podnijela je Hrvatska voćarska zajednica te se od rujna prošle godine mogu kupiti jabuke označene ovim znakom, a od nedavno i kruške. Zatim je uslijedio Zahtjev za priznavanje oznake Dokazana kvaliteta za konzumna jaja koji je podnijela Udruga za znanost o peradi te se od veljače ove godine na tržištu mogu kupiti konzumna jaja označena ovim znakom. Treći sektor koji je prepoznao važnost ovoga nacionalnog sustava je sektor proizvodnje povrća, pri čemu je Zajednica udruga hrvatskih povrćara podnijela zahtjev za priznavanje, a na tržištu se već mogu kupiti rajčice, luk, raštika i krumpir koji su označeni ovim znakom. Kako je početkom tjedna priznata i četvrta oznaka Dokazana kvaliteta za meso peradi, potrošači će uskoro na tržištu moći birati pileće i pureće meso sa znakom Dokazana kvaliteta-Hrvatska.