Referentna ekspertna mreža za očuvanje hrvatskih izvornih pasmina odazvala se pozivu Udruge uzgajivača istarske koze i AZRRI-a na aktivno uključivanje u zaštitu. Na sastanku u prostorima AZRRI-a na Gortanovom brijegu došli su oba koordinatora ove mreže: prof.dr.sc. Ante Ivanković s Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof.dr.sc. Sven Menčik s Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uz njih su bili i 15 znanstvenika Sveučilišta u Zagrebu i Osijeku, te HAPIH-a eksperata u područjima uzgojnog rada, genetike koza, reprodukcije i bolesti koza, te znanstvenici koji se bave agroekonomijom i marketingom.

Istarska koza prvi je projekt Referentne ekspertne mreže

Referentna ekspertna mreža predstavlja zajednicu znanstvenika, prvenstveno s veterinarskog i agronomskog fakulteta koja za ulogu ima pružanje znanstvenog uporišta u provedbi zaštite hrvatskih izvornih i ugroženih pasmina. Istarska koza prvi je projekt Referentne ekspertne mreže odnosno program zaštite istarsko koze postaje platforma za znanstveno istraživačke aktivnosti i izmjenu iskustava znanstvenika, sa zajedničkim ciljem prezervacije istarske koze zajedno s istarskim uzgajivačima i ostalim zainteresiranim korisnicima.   

Istarska koza 2013. godine uvrštena u popis hrvatskih izvornih pasmina

Istarska koza do 2012. godine smatrala se izumrlom, no projektom APRO čiji je vodeći partner bio AZRRI, potvrđena je opstojnost male populacija istarske koze te je krajem lipnja 2013. godine istarska koza uvrštena u popis hrvatskih izvornih pasmina. Akcijskim planom očuvanja istarske koze, kojeg je financirala Istarska županija, započete su aktivnosti na stabilizaciji ove naše vrijedne pasmine. U svibnju 2022. godine osnovana je Udruga uzgajivača istarske koze / Associazione alevatori della capra istriana, kao preduvjet provedbe programa zaštite. U tekućoj godini AZRRI Agencija za ruralni razvoj Istre putem svoje „Banke gena IBAG“ postao je treća strana u provedbi uzgojnog programa istarske koze, čime je institucionalizirana javna ovlast AZRRI-a u očuvanju istarske koze.

Već na ovom sastanku, prema riječima predsjednika Udruge uzgajivača istarske koze Gordana Šubare, razvijen je prijedlog provedivog sustava sparivanja jarčeva i koza na način da se izbjegne uzgoj u srodstvo.

Vrlo je važna i činjenica da je Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu zainteresiran da na inicijativu Udruge i AZRRI-a registrira djelatnost pridobijanja sjemena jarčeva, a kasnije i jajnih stanica i embrija koza. Trajni opstanak populacije istarske koze možemo osigurati samo ako u istarskoj banci gena imamo deponirane sjeme i embrije koza kako bi u slučaju bolesti ili uzgoja u srodstvu mogli intervenirati. Na žalost, u Hrvatskoj nitko nema registriranu djelatnost dobivanja sjemena, jajnih stanica i embrija koza, ne zato što to naši stručnjaci ne znaju, nego zato što za to nema ekonomske isplativosti. Zbog toga je zaključeno da je najracionalnije da se za ove poslove koji su od javnog interesa do kraja opremi i registrira u Hrvatskoj upravo Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Uspostavljanje sustava kontrole proizvodnosti

Na sastanku je razrađen i uspostavljanje sustava kontrole proizvodnosti, te će se istražiti stvarni proizvodni potencijali postojeće populacije istarske koze. To će omogućiti dugoročnu gospodarsku održivost gospodarstava koji se bave uzgojem naše istarske koze.

Direktor AZRRI-a Igor Merlić naglasio je da je AZRRI na Gortanovom brijegu izgradio staju u koji će se smještati jarčevi istarske koze. Na takav način će se omogućiti i olakšati izmjena i rotacija jarčeva između stada. Merlić poručuje: „Prilika je za našu generaciju da sačuvamo kozu i naši nam potomci neće oprostiti ukoliko to ne uspijemo“

Predsjednik Udruge uzgajivača istarske koze Gordan Šubara naglašava da će svaki stanovnik Istre imati mogućnost sudjelovati u zaštiti istarske koze, netko uzgojem, netko promocijom i pomoći, netko konzumacijom proizvoda istarske koze i na mnoge druge načine koje će Udruga ponuditi.