Vodnjanštinu je ove godine, na proljeće i ljeto, pogodila velika suša koja je uzrokovala velike materijalne štete na poljoprivrednim kulturama te indirektne štete s obzirom na utrošeno vrijeme obrade i pripremu zemljišta. Zahtjev za proglašenje prirodne nepogode županu je dostavio gradonačelnik Edi Pastrovicchio 4. listopada 2022. godine. Prirodnu nepogodu uzrokovanu dugotrajnom sušom za područje Grada Vodnjan-Dignano proglasio je ovog tjedna župan Istarske županije Boris Miletić.

Prema procijenjenim prinosima i prvim prikupljenim podacima Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda utvrdilo je na terenu velike štete na maslinama, vinovoj lozi, lucerni, djetelini, ječmu, pšenici, zobi, smilju i lavandi. Štete se kreću od 50% do 80%. Prema prvoj procjeni iznose 3.527.691,09 kuna, što je više od 20% vrijednosti izvornih prihoda Grada Vodnjana-Dignano, koji su za prethodnu godinu iznosili 17.566.574,00 kuna.

Time su ispunjeni uvjeti za proglašenje prirodne nepogode čime oštećeni poljoprivrednici mogu podnijeti zahtjev za naknadu štete, sukladno uvjetima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Ministarstva poljoprivrede. Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, prema zakonskoj proceduri, nakon prijave prve procjene štete u Registar šteta, ima obavezu prijave i potvrdu konačne procjene štete u Registar šteta. O daljnjim postupcima oštećeni poljoprivrednici bit će na vrijeme obaviješteni.