Gnojidba, jedna od značajnijih agrotehničkih mjera, u ovom stoljeću uvelike ovisi o proizvodnji organskih i mineralnih gnojiva. Prije odlaska u kupnju valjalo bi posjetiti nadležni laboratorij, a onda kupiti preporučeno gnojivo.

Končimaja, bazena sa stajnjakom na zriobi, sve je manje. Sve je veća ponuda peletiranog organskog gnojiva, a poljoprivrednicima su dostupne i klasične formulacije kompleksnog i dušičnog mineralnog gnojivo. A što zapravo treba našoj crvenici i sivoj zemlji?

Ako nemate stoke, a to imaju rijetki. Ako ne proizvodite svoj kompost, a njega je zbog naše lijenosti malo i onda se možete baviti poljoprivrednom proizvodnjom. Međutim, tada je jedan od vaših pravaca kretanja agraria, prodavaonica organskih i anorganskih gnojiva.

Godinama se uz mireralno anorgansko gnojivo, bimo rekli končimu, nudi organskog gnojivo u peletiranom stanju. Danas kad se sve zna možete saznati i što zemljištu nedostaje, čega ima previše i za čim zemlja vapi.