Grad Rovinj-Rovigno je pokrenuo izradu Studije i Strategije razvoja zelene infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2022.-2030., usvajanjem Odluke o izradi Studije i Strategije.

U sklopu izrade Studije i Strategije cilj je uključiti zainteresiranu javnost radi čega je pokrenuta provedba ankete u trajanju od dvadeset (20) dana.

Grad Rovinj-Rovigno ovom anketom želi prikupiti podatke o stavovima, mišljenjima i potrebama građana i posjetitelja grada Rovinja-Rovigno o razini uređenja, opremljenosti, održavanju i kvaliteti otvorenih površina – odnosno trgova, parkova, dječjih igrališta, sportskih igrališta, šetališta, plaža, ulica, prometnica i slično. Također, cilj ankete jest preispitivanje spremnosti građana na aktivno sudjelovanje, suradnju i angažman u unapređenju energetske učinkovitosti grada kao cjeline.

Odgovori će biti obrađeni u svrhu dobivanja potpunije slike u javnosti o percepciji otvorenih javnih površina i infrastruktura te o potrebama građana vezano za promet i za energetsku učinkovitost zgrada. Podaci će biti analizirani potpuno anonimno. Rezultati će se objaviti kao cjelina.

Anketa je dostupna na slijedećoj poveznici: https://forms.gle/LsDYCXnWVhBezURU7