Prema trećoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, vrijednost poljoprivredne proizvodnje u 2021. u Republici Hrvatskoj iznosi 20 688 milijuna kuna, što je u odnosu na prethodnu godinu porast od 13,3%. Poljoprivredna proizvodnja jednaka je zbroju vrijednosti biljne proizvodnje, stočne proizvodnje, poljoprivrednih usluga i vrijednosti proizvodnje neodvojivih nepoljoprivrednih sporednih aktivnosti, pri čemu je obračunsko razdoblje kalendarska godina.

Vrijednost biljne proizvodnje u 2021. bilježi rast od 12,9% u odnosu na 2020., dok vrijednost stočne proizvodnje u 2021. bilježi rast od 16,2% u odnosu na prethodnu godinu.

Bruto dodana vrijednost u 2021. iznosi 10 979 milijuna kuna, a riječ je o porastu od 26,3%. Neto dodana vrijednost u 2021. porasla je 35,7% u odnosu na prethodnu godinu.

Ekonomski računi u poljoprivredi za Republiku Hrvatsku izračunani su na temelju podataka dobivenih iz istraživanja Državnog zavoda za statistiku te administrativnih podataka Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a obuhvaćaju cjelokupnu poljoprivrednu proizvodnju, na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i kod poslovnih subjekata.