Velika količina oborina koja je u Istri pala u noći s utorka na srijedu, 8. i 9. studenog uzrokovala je velike probleme u čitavoj Istri. Poplavile su prometnice, ali i poljoprivredne površine. Ponovno je zaplivala i dolina rijeke Mirne. Prema podacima Hrvatskih voda, na Ponte Portonu dosegla je čak 550 centimetara.