Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018), nakon završetka cvatnje, potrebno je izvršiti tretiranje ličinki američkog cvrčka, prenositelja zlatne žutice vinove loze u demarkiranom području. Popis katastarskih općina gdje je fitoplazma potvrđena je u NN 51/2017.

Za tu namjenu u Hrvatskoj su registrirani slijedeći insekticidi: Avaunt EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel D, Decis 2,5 EC, Reldan 22 EC, Cytrin Max, Piretro natura, Abanto ili Krisant EC.

Kako bi se zaštitile pčele preporuča se tretiranje kad pčele ne lete, u večernjim satima. Vinogradari se upozoravaju da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom ovdje

Zlatna žutica prvi se put pojavila u jugozapadnoj Francuskoj 1955. godine. Danas je proširena u gotovo svim vinogradarskim zemljama Europe. Prva pojava u Hrvatskoj zabilježena je 2009. godine.

Zlatna žutica je karantenska bolest vinove loze,a vrlo je opasna iz razloga što se jako brzo širi. Glavni problem je što trsi ostaju bez roda. Do širenja bolesti dolazi pomoću američkog cvrčka koji širi bolest sa zaraženog na zdravi trs. Američki cvrčak donesen je u Europu iz Sjeverne Amerike u obliku jajašca odloženih pod korom uvezenih loza. On širi bolest tako hranjenjem prenosi FD sa zaraženih na zdrave trsove. Kad se trs jednom zarazi, ostaje zaražen zauvijek.

Ako je u vinogradu mali postotak zaraženih trsova, krče se samo pojedinačni trsovi, ako je zaraženo više od 20% trsova, onda vinograd treba krčiti u potpunosti. Tad je zaraza toliko velika i ne može se držati pod kontrolom.