Afrička svinjska kuga najveća je prijetnja hrvatskog svinjogojstvu te populaciji divljih svinja i okolišu. Na području Europske unije ta se bolest širi od 2014. godine. Tijekom 2018. prijavljeno je 5403 slučajeva afričke svinjske kuge kod divljih svinja. U periodu od 1. siječnja do 26. svibnja 2019. godine prijavljeno je 2.984 novih slučajeva afričke svinjske kuge. U uzgojima domaćih svinja, u 2019. godini na području EU do 26. svibnja zabilježeno je 114 novih žarišta bolesti.

Prvi klinički znak bolesti obično je visoka tjelesna temperatura (više od 40°C), praćena depresijom, gubitkom apetita, brzim i teškim disanjem, te iscjetkom iz nosa i očiju. Svinje su nekoordinirane u kretanju i nakupljaju se u skupine. Krmače mogu pobaciti u svim stadijima gravidnosti. Kod nekih svinja može doći do povraćanja i opstipacije, dok se kod nekih može razviti krvavi proljev. Javljaju se vidljiva potkožna krvarenja, posebno na ekstremitetima i uškama. Prije smrti može doći do kome, koja se javlja jedan do sedam dana nakon pojave kliničkih znakova. Više o afričkoj svinjskog kugi na saznajte ovdje.

Bolest nije zabilježena na području Hrvatske, ali radi prevencije i nadzora populacije domaćih  i divljih svinja aktivno se uključilo Ministarstvo poljoprivrede. Objavljen je javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje nabavke materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda u uzgojima izvornih pasmina svinja koje se drže na otvorenom. Na raspolaganju je dva milijuna kuna za sufinanciranje poboljšanja uvjeta biosigurnosti u cilju smanjenja rizika od unošenja i širenja uzročnika afričke svinjske kuge na domaće izvorne pasmine svinja koje se drže na otvorenom. Može se ostvariti najviše 80% od traženog iznosa, a maksimalan iznos sredstava koji se može odobriti po jednoj prijavi je najviše dvadeset tisuća kuna.

Sredstva za sufinanciranje dodjeljuju se isključivo za podmirenje prihvatljivih troškova koji se odnose na nabavku materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda, vodeći pri tome računa o poštivanju načela izbjegavanja dvostrukog financiranja. Prihvatljivi troškovi ne odnose se na usluge rada vezano na postavljanje ograda i električnih ograda. Pravo na sufinanciranje korisnik ostvaruje samo za podnošenje i odobravanje jednog zahtjeva za nabavu materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda.

Javni poziv otvoren je do 30. studenoga 2019. godine, a prijave će se obrađivati odmah po zaprimanju.

Osim biosigurnosnih mjera na svim svinjogojskim farmama provode se i stroge biosigurnosne mjere u lovištima iz kojih i prijeti najveća opasnost za populaciju domaćih svinja. Da bi se mjere učinkovito provele i opasnost od izbijanja afričke svinjske kuge svela na minimum, svi dionici sustava moraju dati svoj maksimum. Ovlašteni veterinari obilaze gospodarstava na kojima se drže svinje u svrhu kategorizacije u odnosu na biosigurnost.

Za sva pitanja, posjednici svinja i lovci mogu se obratiti Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane na e-mail adresu: veterinarstvo@mps.hr ili na broj telefona 01/6443-540. Za svako uginuće i pojavu znakova bolesti odmah prijavite veterinaru.