Krumpir je prehrambeni proizvod od izuzetnog značaja za prehranu stanovništva. Na našim stolovima po zastupljenosti je odmah iza brašna i proizvoda od brašna. Robni proizvođači i hobisti i ovog ga proljeća sade. Vrijeme, kao i obično nekima ide, a nekima ne ide na ruku.

Naš domaći krumpir s kojima smo se još krajem prošlog stoljeća dičili potisnulo je visokorodno nizozemsko sjeme. No, nađe se i domaći krumpir. I dobro je da je tako, jer naš ne zaostaje za njihovim.

Čini se kako ove godine u agrotehničkom roku nije baš bilo idealno vrijeme za sadnju. Neki su poranili, neki pak kasne.

Svakog proljeća poneki poljoprivrednik se požali na klijavost sjemena – Slabo niče to kupovno – kažu pa i krumpiri znaju biti škrti na klicama.

Krumpir na crvenici, pazinski krumpiraški tereni, krumpir u vrtlićima zuz kuću, zatim, domaće i takozvano domaće sjeme jer i toga ima…na kraj priče svaki će svoj krupir pohvaliti.ž

Dospijeće krumpira za komzumiranje ovisi o sortimentu, klimatskim i pedološkim uvjetima i terminu sadnje a odlučujuću ulogu ima količina oborina.