Potrošnja jaja povećava se s prvim proljetnim danima zbog blagdana, fritaja sa šparogama, mladog luka, pa i cijene koja se nije promijenila godinama.

U novigradskoj ulici San Servul nalazi se tvornica jaja. Osam tisuća kokica svakodnevno snese 7500 jaja. Pilići u Novigrad dolaze iz Austrije, hrana iz Slovenije, odslužene prodaju u Koprivnicu, a i jaja su raštrešena na daleko i široko.

Sve registrirane farme, a drugačije se ne može proizvoditi konzumna jaja, prilagođena su standardima Europske unije.  

Posao peradara je skrb o kokicama hraniti ih pojiti i brinuti o zdravlju; moraju ih naučiti dolazak u gnjizdo. Posao kokica je jednostavniji, svako jutro jedno jaje.

U Novigradu snešena jaja putuje na traci od gnjizda do pakirnice i usput se važu, klasificiraju i pakiraju. Može se i popiti friško jaje.

Peradari su uzgoj prilagodili zahtjevima Europske unije koja svako malo pa traži nešto novo. Mijenjaju se zakoni, treba ulagati.

Država najmanje izdvaja za uvoz jaja, gotovo da ga nema. Proizvodnja je dostatna. Konačno ni ga ča je domaće jaje.