Prijatelji i suradnici

Kreirajući sadržaj za poljoprivrednu emisiju Boje zemlje susreli smo i upoznali mnogo novih partnera i prijatelja koji su nam pomogli u proizvodnji i realizaciji samog projekta. Suradnja je važan faktor za realizaciju ideje koja bez potpore naših medijskih prijatelja i partnera ne bi bila moguća.

GENERALNI SPONZOR EMISIJE BOJE ZEMLJE

Proizvodnju poljoprivredne emisije Boje zemlje omogućio je generalni sponzor agrarija Sin Agro.

MEDIJSKI PRIJATELJI