Svake godine, središnji vikend u siječnju održava se zimsko prebrojavanje ptica vodarica. Na terenu smo bili sa stručnjacima iz Javne ustanove Natura Histrica.

Zimsko prebrojavanje ptica vodarica dugogodišnji je projekt kojeg organizira Wetlands International, svjetska organizacija za zaštitu močvarnih područja. Prebrojavanje se provodi od 1967., a Hrvatska se uključila 1982. godine. Radi se o najstarijem i najvećem programu monitoringa bioraznolikosti na svijetu te najvećem projektu građanske znanosti. U prebrojavanje je uključena i Javna ustanova Natura Histrica.

Vodena staništa pod pritiskom su ljudskih aktivnosti

Luka Meštrović iz Javne ustanove Natura Histrica pojašnjava kako su sva vodena staništa pod pritiskom ljudskih aktivnosti. Kroz zimsko prebrojavanje možemo doći do zaključka o nekakvim trendovima, bilo o populacijama ili o broju vrsta. Odaberu se lokacije koje su unaprijed određene, zabilježi se kod koordinatora i u središnjem vikendu siječnja se odradi prebrojavanje. Nakon toga se podaci zabilježe i dojave koordinatoru koji je tu lokaciju i dodijelio, pojašnjava Meštrović.

FOTO: JU Natura Histrica / Boje zemlje

Siječanj je vrijeme kad se ptice selice nalaze na svojim zimovalištima. U to je vrijeme, kad je najmanja vjerojatnost da će se kretati, najbolje vrijeme za njihovo prebrojavanje. Uključiti se može svatko, kroz neku instituciju, udrugu ili kao pojedinac. Također, mogu se predložiti i lokacije za prebrojavanje. Meštrović navodi kako Natura Histrica prebrojava ptice vodarice na lokaciji ornitološkog rezervata Palud, u pulskom zaljevu, na području Trgeta, ušća i doline rijeke Raše te akumulacije Butoniga. Na ostalim lokacijama u Istri ptice se također prebrojavaju. Što se tiče samog prebrojavanja u ostatku Hrvatske, lokacije se nalaze na svim mjestima koje imaju veze s vodom. Na kontinentalnom dijelu su za prebrojavanje zanimljivi ribnjaci, veće rijeke, rukavci, mrtvaje, jezera, umjetna jezera i akumulacije. Na obalnom dijelu zanimljive su solane te ušća krških rijeka.

FOTO: JU Natura Histrica / Boje zemlje

Za prebrojavanje se koristi durbin, dalekozor te fotoaparat. Nakon što ekipa montira opremu, kreće prebrojavanje. Pritom se vodi briga da se iste ptice ne prebrojavaju više puta. Zato moraju paziti na kretanje većih jata ili pojedinačnih jedinki, pojašnjava Meštrović.

Zimsko prebrojavanje na ušću rijeke Raše

Današnje prebrojavanje krenulo je oko 9 i 30 sati na ušću rijeke Raše. Iako je bura djelomično ometala prebrojavanje, stručnjaci su prebrojali oko 400 ptica. Među njima se nalazi mala prutka, labudovi, divlja patka, patka zviždara, veliki vranac, riječni galebovi, vodomar, liska, siva čaplja i dugokljuna čigra, navodi Meštrović i dodaje kako će se na toj lokaciji zadržati još neko vrijeme, a nakon toga prebrojavanje nastavljaju na drugoj lokaciji.

FOTO: JU Natura Histrica / Boje zemlje

Za vrijeme prebrojavanja ptica, prisutna je želja da se uhvati i one koje se rjeđe bilježe. Meštrović ističe kako su ljudima uvijek zanimljive vrste koje se rijeđe bilježe, što nužno ne znači da su rijetke na ovom području. Dodaje kako je teško donositi neke zaključke pošto se prebrojavanje na određenoj lokaciji provodi uglavnom jedan dan pa ptice koje su zabilježene već se idući dan nalaze na drugoj lokaciji i obrnuto.

Obilježavanje Svjetskog dana vlažnih staništa

U promatranju ptica mogli su uživati i svi građani koji su se uključili u obilježavanje Svjetskog dana vlažnih staništa. Zajedno sa stručnjacima iz Nature Histrice, subotnje popodne proletilo je na ušću rijeke Mirne.

Svjetlana Lupret-Obradović iz Javne ustanove Natura Histrica ističe kako je cilj cijele priče da se široj javnosti pokaže i prikaže sva bogatstva i važnost vlažnih vlažnih staništa. Naglašava kako u Hrvatskoj građanska znanost nije previše razvijena. Iako iznimke postoje, ali promatranje prirode, životinja, ptica, leptira i slično, ipak nije toliko razvijeno na našem području. Jedna od važnih funkcija naše ustanove i dio posla kojeg mi obavljamo je i da educiramo širu javnost, kao što radimo s institucijama poput vrtića, škola i slično. Isto tako, želimo i da se što širi krug ljudi, bilo kao volonteri, bilo kao promatrači, uključe u neke od naših akcija, govori Svjetlana.

Lijep sunčan dan, privukao je ljubitelje prirode na ušće rijeke Mirne. Iako se nije okupilo mnogo građana, oni koji su došli vrlo su zadovoljni s promatranjem. Emil Sušanj, mladi ornitolog iz Umaga često dolazi na ovu lokaciju. G9ovori nam kako je sve krenulo u prvom razredu osnovne škole kada se više radilo o prepoznavanju osnovnih vrsta. Kasnije su odlasci na teren postajali sve češći i tako se znanje o pticama povećavalo. Dodaje kako mu je to hobi i kako u slobodno vrijeme odlazi u prirodu i fotografira ptice te kako se time jednog dana želi profesionalno baviti.

Za promatranje ptica vrlo je važno odabrati mjesto gdje nećete smetati pticama, naglašavaju iz Nature Histrice. Malo informiranja o vrstama koje se na određenoj lokaciji mogu očekivati i dalekozor dovoljni su za početak.